Kun. Raimondas Stankevičius
Papilio evangelikų reformatų parapijos administratorius
Mob.: tel.: +370 655 43678; 
El. paštas: raimondas @ ref.lt

Parapiją laikinai aptarnauja kun. Sigita Veinzierl 
Mob. tel.: +370 681 66661; El. paštas: sigita@ref.lt 

 

Parapijos rekvizitai:

Papilio evangelikų reformatų parapija

Jur. asm. kodas: 1920 88373, adresas: Papilys, Biržų r. 

Banko sąskaita: Lietuvos kredito unija, sąsk. nr.: LT34 5012 6000 1400 1547

- - - 

 

Pamaldos:

Nuo 2021 m. gruodžio mėnesio pamaldos vyks antrąjį ir ketvirtąjį mėnesio sekmadienį, pradžia 10:30 val. 

 

*     *     *     *

 

PAMALDŲ GRAFIKAS PAPILIO PARAPIJOJE VASAROS METU:

Birželio 11 d.                     11.00 Žvirblių kap.

                                             15.00 Pakapinės/Puogeliškių kap

Birželio 12 d.                     10.30 Pamaldos Papilio bažnyčioje

                                             15.00 Dukurnių kap.

Birželio 18 d.                    11.00 Pakiburiškių kap.

                                            15.00 Montvydiškio kap.

Birželio 19 d.                     11.00 Gajūnų kap.

Birželio 26 d.    SINODAS Biržuose. Papilyje pamaldos nevyks.

- - - - - - - - - -                              

Liepos 9 d.                          11.00 Semeniškių kap.

Liepos 10 d.                        10.30 Pamaldos Papilio bažnyčioje

                                              15.00 Tauniūnų kap.

Liepos 16 d.                        11.00 Satkūnų kap.

                                              15.00 Raščiūnų kap.

Liepos 17 d.                        11.00 Smaliečių kap.         

Liepos 24 d.                        10.30 Pamaldos Papilio bažnyčioje.

- - - - - - - - - -   

Rugpjūčio 13 d.                  15.00 Kraštų kap.

Rugpjūčio14 d.                   10.30 Pamaldos Papilio bažnyčioje

Rugpjūčio 20 d.                   11.00 Partizanų kap.

                                             15.00 Kubilių kap.

Rugpjūčio 21 d.                    11.00 Kuginių kap.

Rugpjūčio 27  d.                   11.00 Žvoguičių kap.

Rugpjūčio 28 d.                  10.30 Pamaldos Papilio bažnyčioje

                                            15.00 Šilagalės kap.

P.S. Pamaldų kapinėse metu bus renkamos aukos  Papilio bažnyčios dažymo darbams.

”Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.”  /2 Kor 9,7/

Kun.Sigita Veinzierl*     *     *     *

- - - 

Balandžio 24 dieną, 9 val. bažnyčioje įvyko parapijos sesija, prieš artėjantį eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą (2022 06 22-26) Biržuose. Sesijos metu buvo  išrinkta į Sinodo suvažiavimą delegate Jūratė Čepukienė,  kandidatu - Alis Pavilonis ir Arturas Zablackas nuo Papilio ev. ref. parapijos.

2021 m. parapijos sesijoje išrinkta ir suteikti įgaliojimai 5 metų kadencijai (2021-2026) parapijos vadovybei - seniūnų Valdybai, kurią sudaro Sinodo paskirti dvasininkai ir parapijos sesijos įgaliojimus gavę parapijiečiai:

1. Jūratė Čepukienė (Valdybos pirmininkė)

2. Vigilija Macienė

3. Skaidra Zvilnienė

4. Birutė Pavilonienė

5. Kun. Raimondas Stankevičius (administratorius)

 

Sekite aktualią informaciją Papilio  evangelikų reformatų parapijose Facebook puslapiuose: @Birzureformatai ir @PapilioEvangelikuReformatuParapija

Apie kapinių švenčių pamaldas liepos ir rugpjūčio menėsiais skelbimai bus vėliau.

 

Reformatų informacijos tarnyba 

- - -

 

Papilio evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdyba (2016-2021):

1. Dr. Jonas Albertas  Naktinis, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas, Gludiškio vienkiemis.

2. Kun. Rimas Mikalauskas, parapijos administratorius, seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotojas (ex officio kan. VII-2007), Biržai

3. Jonas Kvedaravičius, narys, Papilys

4. Vigilija Macienė, vargonininkė, Papilys

5. Lina Masilionienė, narė, Satkūnai

6. Danutė Musteikienė, narė, Gajūnai

7. Alis Pavilonis, narys, Kučgalys

8. Adolfas Šlekys, ūkvedys/varpininkas

9. Skaidra Zvilnienė, buhalterė.

Vladybos posėdžiai įvyko:   2013 09 27; 2013 11 03; 2013 12 01; 2014 04.06.  Eiliniai parapijos Valdybos posėdžiai vyksta parapijos namuose, prie bažnyčios. Atviruose jų posėdžiose gali dalyvauti visi parapijiečiai.

-----

 

Atstovavimas Lietuvos evangelikų reformatų Sinode 2018 m.

Nuo parapijos išrinkti delegatai į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose, 2018 m. birželio 23 - 24 dienomis: Alis Pavilonis ir Lina Masilionienė.Delegate-kandidate: Olga Mažiuikienė. 


 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376