Iškilmingos Velykų Sekmadienio pamaldos balandžio 9 d., pradžia 10:30 val. Švęsime Viešpaties Vakarienę.
 
 
Kun. Sigita Veinzierl
Papilio evangelikų reformatų parapijos administratorė
Mob.: tel.: +370 681 66661;
 
El. paštas: sigita@ref.lt 

Parapijos rekvizitai:

Papilio evangelikų reformatų parapija

Jur. asm. kodas: 1920 88373, adresas: Papilys, Biržų r. 

Banko sąskaita: Lietuvos kredito unija, sąsk. nr.: LT34 5012 6000 1400 1547

- - - 

Pamaldos antrąjį ir ketvirtąjį mėnesio sekmadienį, pradžia 10:30 val.

 

 

 *     *     *     *

- - - 

2022 m. balandžio 24 dieną, 9 val. bažnyčioje įvyko parapijos sesija, prieš artėjantį eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą (2022 06 22-26) Biržuose. Sesijos metu buvo  išrinkta į Sinodo suvažiavimą delegate Jūratė Čepukienė,  kandidatu - Alis Pavilonis ir Arturas Zablackas nuo Papilio ev. ref. parapijos.

2021 m. parapijos sesijoje išrinkta ir suteikti įgaliojimai 5 metų kadencijai (2021-2026) parapijos vadovybei - seniūnų Valdybai, kurią sudaro Sinodo paskirti dvasininkai ir parapijos sesijos įgaliojimus gavę parapijiečiai:

1. Jūratė Čepukienė (Valdybos pirmininkė)

2. Vigilija Macienė

3. Skaidra Zvilnienė

4. Birutė Pavilonienė

5. Kun. Sigita Veinzierl (Administratorė)

 

Sekite aktualią informaciją Papilio  evangelikų reformatų parapijose Facebook puslapiuose: @Birzureformatai ir @PapilioEvangelikuReformatuParapija

Apie kapinių švenčių pamaldas liepos ir rugpjūčio menėsiais skelbimai bus vėliau.

 

Reformatų informacijos tarnyba 

- - -

 

Papilio evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdyba (2016-2021):

1. Dr. Jonas Albertas  Naktinis, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas, Gludiškio vienkiemis.

2. Kun. Rimas Mikalauskas, parapijos administratorius, seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotojas (ex officio kan. VII-2007), Biržai

3. Jonas Kvedaravičius, narys, Papilys

4. Vigilija Macienė, vargonininkė, Papilys

5. Lina Masilionienė, narė, Satkūnai

6. Danutė Musteikienė, narė, Gajūnai

7. Alis Pavilonis, narys, Kučgalys

8. Adolfas Šlekys, ūkvedys/varpininkas

9. Skaidra Zvilnienė, buhalterė.

Vladybos posėdžiai įvyko:   2013 09 27; 2013 11 03; 2013 12 01; 2014 04.06.  Eiliniai parapijos Valdybos posėdžiai vyksta parapijos namuose, prie bažnyčios. Atviruose jų posėdžiose gali dalyvauti visi parapijiečiai.

-----

 

Atstovavimas Lietuvos evangelikų reformatų Sinode 2018 m.

Nuo parapijos išrinkti delegatai į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose, 2018 m. birželio 23 - 24 dienomis: Alis Pavilonis ir Lina Masilionienė.Delegate-kandidate: Olga Mažiuikienė. 


 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376