papilys-m

Kun. Rimas Mikalauskas

Papilio evangelikų reformatų parapijos administratorius
Mob.: tel.: + 370 686 66383; (+370 450) 35 100 
El. paštas: birzai @ ref.lt

Parapiją aptarnauja lektorius Vaidotas Ickys
Mob. tel.: +370 691 21477; El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Parapijos rekvizitai:

Papilio evangelikų reformatų parapija

Jur. asm. kodas: 1929 88373, adresas: Papilys, Biržų r. 

Banko sąskaita: Lietuvos kredito unija, sąsk. nr.: LT34 5012 6000 1400 1547

- - - 

 

Pamaldos:

 

Kiekvieną mėnesio sekmadienį 10 val.: 

---

2020 m. Vasaros kapinių švenčių grafikas

Birželis

Birželio 6 d.     11 val.   Gajūnų kapinėse

Birželio 13 d.   11 val.   Žvirblių kapinėse

Birželio 13 d.   15 val.   Pakapinės (Puogeliškių) kapinėse

Birželio 20 d.   11 val.   Pakiburiškių kapinėse

Birželio 27 d.   11 val.   Montvydiškio kapinėse

Birželio 27 d.   15 val.   Dukurnių kapinėse

Liepa

Liepos 4 d.    11 val.   Semeniškių kapinėse

Liepos 11 d.   11 val.   Satkūnų kapinėse

Liepos 11 d.   15 val.   Raščiūnių kapinėse

Liepos 25 d.   11 val.   Tauniūnų kapinėse

Liepos 25 d.   15 val.   Smaliečių kapinėse

Rugpjūtis

Rugpjūčio 1 d.      11 val.   Žvoguičių kapinėse 

Rugpjūčio 1 d.      15 val.   Šilagalės kapinėse

Rugpjūčio 22 d.    11 val.   Papilio partizanų kapinėse

Rugpjūčio 22 d.    14 val.   Kubilių kapinėse

Rugpjūčio 29 d.    11 val.   Kuginių kapinėse

Rugpjūčio 29 d.    15 val.   Kraštų kapinėse

- - -

PARAPIJOS ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMAS:

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sprendimu ( Kan IV-2019. Apie lekt. Vaidoto Ickio tarnystę. Grįžusį iš studijų Puritoniškoje Reformatų Seminarijoje, Grand Rapids mieste, Mičigano valstijoje, JAV  teologijos magistrą lekt. Vaidotą Ickį skirti sielovadinei praktikai bei tarnystei į Biržus, talkinti Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui.) lektorius Vaidotas Ickys buvo paskirtas atlikti ikiordinacinę praktiką Biržų krašte. Suderinus su Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu bei Dvasininkų sesijai neprieštaraujant, lektoriaus Vaidoto Ickio praktiką perkeliu į kitą lygmenį, siekiant, sudaryti lektoriui Vaidotui Ickiui sąlygas įgyti praktinių gebėjimų parapijos administravimo ir ganytojiškoje praktikoje. Šiuo tikslu jam patikiu dvasiškai aptarnauti Papilio evangelikų reformatų parapiją bei Salamiesčio evangelikų reformatų filiją. Už lektoriaus praktiką, tikėtina, iki artimiausio Lietuvos ev. ref. Sinodo sprendimo, lieka atsakingas Papilo ev. ref. parapijos ir Salamiesčio filijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas bei generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius.

 - - -

Papilio evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdyba:

1. Dr. Jonas Albertas  Naktinis, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas, Gludiškio vienkiemis.

2. Kun. Rimas Mikalauskas, parapijos administratorius, seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotojas (ex officio kan. VII-2007), Biržai

3. Jonas Kvedaravičius, narys, Papilys

4. Vigilija Macienė, vargonininkė, Papilys

5. Lina Masilionienė, narė, Satkūnai

6. Danutė Musteikienė, narė, Gajūnai

7. Alis Pavilonis, narys, Kučgalys

8. Adolfas Šlekys, ūkvedys/varpininkas

9. Skaidra Zvilnienė, buhalterė.

Vladybos posėdžiai įvyko:   2013 09 27; 2013 11 03; 2013 12 01; 2014 04.06.  Eiliniai parapijos Valdybos posėdžiai vyksta parapijos namuose, prie bažnyčios. Atviruose jų posėdžiose gali dalyvauti visi parapijiečiai.

-----

 

Atstovavimas Lietuvos evangelikų reformatų Sinode 2018 m.

Nuo parapijos išrinkti delegatai į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose, 2018 m. birželio 23 - 24 dienomis: Alis Pavilonis ir Lina Masilionienė.Delegate-kandidate: Olga Mažiuikienė. 


 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas