Reformacijos 506-ųjų metinių šventė Papilyje

Atrodo, visai neseniai minėjome Reformacijos pusės tūkstančio metų jubiliejų, kai visus metus, įvairiose vietose vyko daug renginių, skirtų tai progai. Metai bėga, šiemet jau paminėjome 506-ąsias Reformacijos metines. Šventinėms pamaldoms spalio 31 d. svečius iš visų Lietuvos ev. reformatų parapijų priėmė papiliečiai savoje Papilio reformatų bažnyčioje.

Reformacijos 506-osioms metinėms paminėti skirtose pamaldose dalyvavo atstovai iš Lietuvos ev. reformatų parapijų, kunigai: Tomas Šernas, Sigita Veinzierl, gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius.

Savo pamoksle kun. R. Stankevičius vystė Reformacijos reikšmės mums visiems, atgailos ir Dievo meilės temą. Antroje pamaldų dalyje, kun. Sigitai Veinzierl pašventinus duoną ir vyną, Viešpaties Vakarienės ėjo nemažas būrelis pamaldų dalyvių. Vargonavo ir giesmes vedė Papilio parapijos vargonininkė Vigilija Macienė.

Pasibaigus pamaldoms panevėžiečių grupelė nusifotografavo atminčiai ir Panevėžio parapijos istorijos kronikai, kurią kruopščiai veda Palmyra Griciūnienė.
Papilio parapija – viena seniausių Lietuvos ev. reformatų parapijų, istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1593 metų. Dabartinės bažnyčios pastatas pastatytas 1785 m. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčia buvo smarkiai apgriauta, tačiau 1947 m. reformatų kunigo Mykolo Franko dėka, ji buvo atstatyta.
Panevėžiečius, atvykusius į Reformacijos paminėjimo pamaldas, sutikusi kun. Sigita Veinzierl minėjo, kad rūpesčių dėl bažnyčios netrūksta: jau rūpinamasi dėl projekto bažnyčios vidaus ir išorės dažymo bei tvarkymo darbams. Kasdieniuose darbuose labai padeda parapijos aktyviausieji, kuriais visada galima pasikliauti. Štai ir tą – šventinę dieną dėl remonto darbų buvo atjungta bažnyčiai elektra, bet parapijiečiai rado išeitį – atgabeno generatorių.

Po pamaldų buvome pakviesti į Papilio miestelio Bendruomenės namus agapei. Salė buvo artipilnė. Sudėję atsivežtas vaišes ant stalų, kurie jau buvo nukloti papiliečių paruoštais užkandžiais, bendravome su tikėjimo broliais ir sesėmis. Vilniaus parapijos atstovė Danguolė Juršienė pasidžiaugė gražiai augančiu, daugiau kaip prieš dešimtmetį pasodintu Ąžuolynu Dubingiuose ir skatino reformatus puoselėti jį ir toliau, būtinai įtraukiant savo vaikus ir anūkus. Tie, kurie būdami vaikai, dalyvavo sodinant Ąžuolyną, dabar išaugo į gražų jaunimą. Ji taip pat padėkojo papiliečiams už surengtą Reformacijos paminėjimo šventę ir šiltą priėmimą. Panevėžietė Palmyra Griciūnienė irgi dėkojo Papilio parapijai už gražų priėmimą ir pasvarstė, kad, anksčiau ar vėliau gal ir Panevėžio parapijai ateis eilė surengti Reformacijos minėjimo šventę. Panevėžio parapijos  seniūnų Valdybos pirmininkas kurt. Petras R. Puodžiūnas pasiguodė dėl lėtai renkamų lėšų Panevėžio ev. reformatų
bažnyčios statybai.

Agapės metu netrūko šiltų akimirkų. Kun. Sigitą su jos praėjusiu jubiliejumi sveikino dar nespėję pasveikinti biržiečiai, 102-ų metų puikiai atrodančią Silviniją Murnikienę pažįstami sveikino su jos praėjusio Šimtmečio jubiliejumi.

Viską puikiai apibendrino kun. Sigita Veinzierl, padėkojusi pasišventusiems parapijiečiams ir priminusi, kad „jei Dievas nestato namų, tai veltui dirbs tie, kurie juos stato. Viską, ką darome, darykime su Dievu. Vienam žmogui nėra įmanoma, o su Dievu – viskas yra įmanoma…Ačiū Dievui už kiekvieną iš jūsų, esantį čia šiandien, už kiekvieną, kuris atėjo, padėjo, vienaip ar kitaip prisidėjo“.
Nuoširdžių papiliečių svečiai neskubėjo skirstytis, o važiuojant namo po šilto pabendravimo ir apsiniaukęs rudens dangus atrodė ne toks niūrus.

Irena Skiauterytė

Nuotraukos autorės:

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376