Kauno ref baz.1

Didžiosios savaitės pamaldos:

Balandžio 7 d., 19 val. – Didžiojo Penktadienio pamaldos ANGLŲ kalba, švęsime Viešpaties Vakarienę.

Balandžio 9 d., 11 val. – Velykų Sekmadienio pamaldos LIETUVIŲ kalba, švęsime Viešpaties Vakarienę. 

Balandžio 9 d., 17 val. – pamaldų anglų kalba nebus, tikintieji kviečiami į 11:00 pamaldas.


(E. Ožeškienės g. 41, Kaunas)
Pamokslai - anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą.
Esame draugiški šeimoms su vaikais (vyksta vaikų tarnavimas, šildomas vaikų kambarys). Po pamaldų yra galimybė pasilikti bendravimui. Savaitės viduryje vyksta Biblijos studijos (atskirai moterims ir vyrams).

 

Kauno evangelikų reformatų parapijos administratorius: vicesuperintendentas kun. Tomas Šernas.

Parapijoje tarnauja kunigas misionierius Frank van Dalen (pamokslai anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą), tel. +370 61601303, el. p. fvandalen@worldwitness.org.

Sinodo lektorius Kaune – Dainius Jaudegis

Parapijos valdybos pirmininkė: Eglė Grucytė tel. +370 69919871, el.p. advokate.grucyte@gmail.com.


Parapijos Facebook puslapį galite pasiekti per šią nuorodą.  

Parapijos banko sąskaita aukojimui ar Kauno bažnyčios atstatymui remti: LT317300010002252905 (Swedbank).
Gavėjas: Kauno evangelikų reformatų parapija 

Savaitės įprastos veiklos:

Antradieniais, 10:30–12:30 val.
Biblijos studijos moterims (anglų ir lietuvių kalba) Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje, Ožeškienės g. 41.
Kontaktai: Emilija van Dalen, 8 665 18 102

Trečiadieniais,  18:30–20:00 val.
Biblijos studijos universiteto studentėms (moterims, anglų kalba). Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje, Ožeškienės g. 41. Kontaktai: Emilija van Dalen, 8 665 18 102

Ketvirtadieniais
, 7:30 – 8:30 val.
Biblijos studijos vyrams (Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje, E. Ožeškienės g. 41)
Kontaktai: Frank van Dalen, 8 616 10 303 

{google_map}Ozeskienes 41, Kaunas|width:950|height:400{/google_map}

 


 

Planuojama tvarkyti Kauno evangelikų reformatų bažnyčią

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos paskelbė apie priimtą nutarimą tvarkyti architekto Karolio Reisono projektuotą Kauno reformatų bažnyčią, kuri buvo pastatyta tarpukaryje visų Lietuvos reformatų suaukotomis lėšomis, bet nespėta įrengti. Pokaryje būsima šventovė buvo išniekinta – paversta gamyklų sandėliu, po to –  milicininkų treniruočių sale, įrengta valgykla.

Skaityti daugiau...

Kelionė į Ukrainą

Bryce Klassen

Penktadienį, birželio 10 dieną, aš bei trys mano bičiuliai autobusiuku išvykome į Ivano - Frankivsko miestą. Autobusiuką pripildėme įvairiausių prekių. Pasirinkome Ivano-Frankivską, esantį apie 130 km į pietryčius nuo Lvivo, nes būtent tame mieste buvo Mark‘as Agarkov‘as. Marko brolis Sergejus yra reformatų bažnyčios kunigas Charkove, iš kurio jam teko bėgti dėl Rusijos invazijos.

Skaityti daugiau...

Ukrainiečiai – Kauno reformatų bažnyčioje

Eglė Grucytė

Jei ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu (Jn 14,14)

Jau nuo šių metų kovo 19 dienos Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje glaudžiasi nuo karo pabėgę ukrainiečiai. Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti visais geros valios žmonėmis (labiausiai Kauno parapijos nariais, tačiau ir kitų parapijų nariais bei miestelėnais), kurie su didžiuliu noru ir užsidegimu, negailėdami nei savo laiko, nei pinigų rėmė ir teberemia mūsų brolius ir seseris.

Skaityti daugiau...

2022 metų parapijos sesija Kaune

Kauno ev. reformatai 2022 m. vasario 22 d.  įvykusioje ataskaitinėje parapijos Sesijoje patvirtino Tarybos pateiktą 2021 metų finansinę ataskaitą, pirmininko ir dvasininkų ataskaitas. Dėl bažnyčios pastato renovavimo projekto nusprendė dirbti su UAB "Senamiesčio projektai".

Sesija atstovauti Kauno ev. reformatų parapijai 2022 metų Sinode Biržuose sinodalais išrinko Eglę Grucytę, Dainių Jaudegį ir misionierių kun. Franką van Daleną. Jei kuris iš jų negalės važiuoti į Sinodą Biržuose, pavaduos kandidatai Žydrūnas Pavinkšnis ar Dominykas Šukys. 

Skaityti daugiau...

PRIEŠ 30 METŲ KAUNE

Kauno reformatų bažnyčia pradėta statyti 1937 m., o 1940 metais, užėjus sovietų valdžiai, nebaigta įrengti buvo nusavinta, paversta sandėliu, sporto sale.

 Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo ilgą laiką dar vis nebuvo atiduota tikriesiems savininkams – statytojams reformatams.

Pirmoms pamaldoms reformatai buvo įleisti „svečių“ teisėmis 1992 m gegužės 3 dieną, laikė diakonas Julius Norvila. 

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376