Planuojama tvarkyti Kauno evangelikų reformatų bažnyčią

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos paskelbė apie priimtą nutarimą tvarkyti architekto Karolio Reisono projektuotą Kauno reformatų bažnyčią, kuri buvo pastatyta tarpukaryje visų Lietuvos reformatų suaukotomis lėšomis, bet nespėta įrengti. Pokaryje būsima šventovė buvo išniekinta – paversta gamyklų sandėliu, po to –  milicininkų treniruočių sale, įrengta valgykla.

KPD informacija:

Parengti architektų grupės UAB Senamiesčio projektai tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus restauruota Evangelikų reformatų bažnyčia. Numatomi fasadų ir vidaus tvarkybos darbai. Surinkta vertinga ikonografinė medžiaga ir 1937 m. pastato projekto brėžiniai, kuriais vadovaujantis architektai pietryčių fasade siūlo įrengti bokšto laikrodį. Laikrodis buvo numatytas įrengti statant bažnyčią, tačiau dėl Antrojo pasaulinio karo to nebuvo spėta padaryti. Laikrodis bus gaminamas pagal tarpukario fasadinių laikrodžių pavyzdžius. Evangelikų reformatų bažnyčios bokštas turėjo trečią tarpsnį (varpinę) su metaliniu kryžiumi, kuris buvo nugriautas 1947 m., tad projekte siūloma viršutinę bokšto dalį su metaliniu kryžiumi atkurti pagal išlikusią ikonografinę medžiagą. Siūloma atidengti užmūrytas (po 1954 m.) langų ir durų angas.

Netrukus bus rengiamas ir bažnyčios pastato tvarkomųjų statybos darbų – pritaikymo – projektas. Jame numatoma pakeisti esamą (valgyklos) paskirtį į religinę, demontuoti sovietines pertvaras ir sienas, likusią sandėlio įrangą. Evangelikų reformatų bažnyčioje maldos salė yra antrame aukšte, tad numatoma įrengti liftą, taip pritaikant bažnyčią žmonėms su negalia. Numatoma atkurti  kunigo butą, kaip buvo numatyta padaryti originaliame 1937 metų projekte. Taip pat planuojami darbai, numatantys pritaikymą visuomenės lankymui ir bendruomenės poreikiams, pvz., bokšto pritaikymą apžvalgai.

https://kpd.lrv.lt/lt/naujienos/planuojama-tvarkyti-kauno-evangeliku-reformatu-baznycia 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376