Prieš 180 metų (1839) vasario 27 d. caro kareivių buvo sušaudytas 1831 metų sukilimo dalyvis reformatas Simonas Konarskis. 

Read more ...

Karolis Reisonas (latv. Kārlis Reisons) latvių kilmės Lietuvos architektas, suprojektavęs Kauno evangelikų reformatų bažnyčią ir kitus tarpukario Lietuvos originalius pastatus.

Karolis Reisonas gimė 1894 m. balandžio 26 d. Rygos apskrities Pabažio miestelyje. Mokėsi ir baigė Rygos realinę gimnaziją, po to – Peterburgo civilinio instituto Architektūros fakultetą. Jį baigęs, 1920  m. atvyko į Lietuvą. 1922  m. tapo Šiaulių miesto vyriausiuoju inžinieriumi ir miesto savivaldybės Statybos skyriaus vedėju.

Read more ...

Holger Lahayne

Senojo Testamento Izraelio tautai dešimtinė buvo Dievo nustatyta ir privaloma mokėti savotiška duoklė arba mokestis. Ar ir Naujojo Testamento krikščionims privalu dešimtąją dalį atiduoti savo Bažnyčiai? Ar teisus A.W.Pinkas knygoje Dešimtinės aukojimas sakydamas, kad ir Naujajame Testamente yra „aiškus mokymas, jog Dievas reikalauja dešimtinės iš savo žmonių“? O gal tikrai rastume nemažai pliusų dešimtinės naudai, kuri, anot D.Prince’o, yra „paprastas, praktiškas ir bibliškas kelias piniginiuose reikaluose į pirmą vietą iškelti Dievą“? (God’s Plan For Your Money)

Read more ...
Evangelikų reformatų apeigos. Evangelikų reformatų bažnytines apeigas sąlygoja šveicariškosios Reformacijos teologų U.Zvinglio, J.Kalvino ir kitų reformatorių principinės Reformacijos nuostatos. Dievo garbinimas neturi būti paremtas žmogiškais pageidavimais, bet paties Dievo apreiškimu savo Žodyje ir tai, kad dvasinis tarnavimas turi būti sąmoningas. Emocinis elementas nėra pašalinamas iš apeigų. Dvasinis tarnavimas, apeigos kaip ir tikėjimas yra visa asmenybę apimantis veiksmas. Todėl jis apima ne tik teologinę, bet liturginę ir praktinę tikinčiųjų gyvenimo sritis. Esminis reikalavimas- vienam Dievui garbė.
Read more ...

Žodis angelas yra sen. graikų kilmės - αγγελοζ arba hebrajų mal'āk , reiškia "pasiuntinys, kurjeris, reprezentantas". Vienoje svarbiausioje evangelikų reformatų išpažinimo knygoje - Antrojoje Helvetinėje konfesijoje (1566) apie angelus yra rašoma VII skyriuje:

„Visus kūrinius pranoksta angelai ir žmonės. Apie angelus Šventasis Raštas skelbia: "Vėjus tu imi savo pasiuntiniais, žaibų liepsnas savo tarnais." (Ps 104,4), taip pat: "Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?" (Žyd 1,14). O apie velnią liudija pats Viešpats Jėzus: "Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas" (Jn 8,44b).Todėl mokome, jog kai kurie angelai liko paklusnūs ir buvo paskirti ištikimai tarnauti Dievui ir žmonėms, o kiti savo valia nupuolė, buvo nutrenkti į prapultį ir tapo bet kokio gėrio bei tikinčiųjų priešais, ir t.t."
Daugiau apie angelus rekomenduojame paskaityti Holger Lahayne straipsnį „Angelai - kas jie tokie?" Šis straipsnis buvo paskalbtas Lietuvos studentų krikščionių bendrijos internetinėje svetainėje.

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas