Senjorato raštinės adresas:

Lietuvos ev. ref. generalinio superintendento - senjorato raštinė  veikia Vilniuje, adresu:

Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius

Tel.: +370 69904137, +370 655 43678

Raštinėje dirba:

Kanclerė - Alė Klovaitė, tel.: +370 69904137 info@ref.lt (raštinėje  II-V darbo valandomis)

Kun. Raimondas Stankevičius,  generalinis superintendentas, Raštinės vadovas,  tel.:+370 655 43678; el.paštas: raimondas@ref.lt (raštinėje II-V darbo valandomis laisvu nuo kitos tarnystės metu)

Kun. Rimas Mikalauskas, vicesuperintendentas, Biržų parapijos klebonas, tel.: +370 686 66383; (reziduoja Biržų raštinėje adresu: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai, II-V nuo 9 iki 13 val.)


 

Jėzus gyvas!

Iz 53,5: Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes  buvome išgydyti jo žaizdomis.

Velykų laikas – Vilties laikas, kartu ir džiaugsmo laikas, kai atvira širdimi giedame:

O, džiaugsminga, / Išganinga / Ta Velykų skaisti diena!

Arba:

Skaityti daugiau...

Karalių Karaliaus, Viešpačių Viešpaties atėjimas jau čia pat!

Tą dieną Dovydo namams ir visiems Jaruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumams nuvalyti. (Zch 13,1)

Broliai ir seserys,

po tamsios nakties ateina rytas, po ligos – sveikata, po baisaus karo – taika, po spengiančios tylos – graži muzika, po šaltos žiemos – pavasaris, po dvasinės sausros – gelbstintis gailestingumo šaltinis. Taip sutvarkytas pasaulis, taip mes įpratę, taip mūsų supratimu privalo būti. Tokia kasdienybė. Taip buvo ir taip bus. Arba bent jau mes taip matome kasdienybę – viltingą ir palaimintą.

Skaityti daugiau...

Sinodo suvažiavimui pasibaigus

Pasibaigus 374-jo eilinio Lietuvos evangelikų reformatų arba Lietuvos Vienetos Sinodo suvažiavimui, džiaugiamės jo sprendimais, tvarka, organizuotumu ir krikščioniškos šeimos – brolių ir sesių Kristuje vienybės dvasia. Vertiname didelį nuveiktą darbą – tarnystę Dievo garbei: pradedant nuo diskusijų ir sutarimų įvairiuose Bažnyčios instancijose, ruošiant bažnytinės teisės aktus, baigiant elementariais organizaciniais reikalais, be kurių joks susirinkimas ar šventė nepraeina.

Skaityti daugiau...

Ačiū Viešpačiui Kristui!

Kaip Tu, o Jėzau, kėleisi iš grabo,
taip duok mums kelties iš būdo nelabo
ir ik amžinybei gyvent šventybėj.

137 Velykų giesmė, GIESMYNAS su  maldų priedu, 1915 m.

*   *   *   *   *

Mt 27,50: Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu balsu, atidavė dvasią.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376