Senjorato raštinės adresas:

Lietuvos ev. ref. generalinio superintendento - senjorato raštinė  veikia Vilniuje, adresu:

Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius

Tel.: +370 69904137, +370 655 43678

Raštinėje dirba:

Kanclerė - Alė Klovaitė, tel.: +370 69904137 info@ref.lt (raštinėje  II-V darbo valandomis)

Kun. Raimondas Stankevičius,  generalinis superintendentas, Raštinės vadovas,  tel.:+370 655 43678; el.paštas: raimondas@ref.lt (raštinėje II-V darbo valandomis laisvu nuo kitos tarnystės metu)

Kun. Rimas Mikalauskas, vicesuperintendentas, Biržų parapijos klebonas, tel.: +370 686 66383; (reziduoja Biržų raštinėje adresu: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai, II-V nuo 9 iki 13 val.)


 

Sinodo suvažiavimui pasibaigus

Pasibaigus 374-jo eilinio Lietuvos evangelikų reformatų arba Lietuvos Vienetos Sinodo suvažiavimui, džiaugiamės jo sprendimais, tvarka, organizuotumu ir krikščioniškos šeimos – brolių ir sesių Kristuje vienybės dvasia. Vertiname didelį nuveiktą darbą – tarnystę Dievo garbei: pradedant nuo diskusijų ir sutarimų įvairiuose Bažnyčios instancijose, ruošiant bažnytinės teisės aktus, baigiant elementariais organizaciniais reikalais, be kurių joks susirinkimas ar šventė nepraeina.

Skaityti daugiau...

Ačiū Viešpačiui Kristui!

Kaip Tu, o Jėzau, kėleisi iš grabo,
taip duok mums kelties iš būdo nelabo
ir ik amžinybei gyvent šventybėj.

137 Velykų giesmė, GIESMYNAS su  maldų priedu, 1915 m.

*   *   *   *   *

Mt 27,50: Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu balsu, atidavė dvasią.

Skaityti daugiau...

Reformatų trišalės konsultacijos

Praeitų metų spalio 20–23 dienomis Kaune vyko trijų šalių reformatų Bažnyčių konsultacijos. Tokie susitikimai su atstovais iš Vokietijos Lipės krašto, Lenkijos ir Lietuvos Bažnyčių įprastai rengiami kas antri metai. Pirmą kartą Lietuvoje svečiai buvo priimti 2001 m. Biržuose, antras susitikimas įvyko 2013 m. Vilniuje. Šių konsultacijų, kaip ir pastarosios, tikslas yra pasidalinti informacija ir patirtimi bei pasimokyti iš kitų šalių tikėjimo brolių ir seserų. Bendravimo metu išnaudojama proga geriau pažinti draugiškas Bažnyčias, sutvirtinti draugystę ir išsklaidyti nesusipratimus.

Skaityti daugiau...

Žodis tapo kūnu

Jn 1,14: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Apaštalas Jonas šiais žodžiai liudija apie mūsų Viešpatį Jėzų Kristų – šlovingąjį malonės ir tiesos kunigaikštį. Pranašas Izaijas į pasaulį ateisiantį Jėzų vadina vardais, kurie atitinka Jo asmenį: Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376