Soli Deo Gloria! Šiais nuostabiais žodžiais kreipiuosi į Jus – tikėjimo namiškiai, sveikindamas Reformacijos dienoje. Šiandien tai viena iškiliausių dienų metuose, kai visi evangelikai, kokio išpažinimo bebūtų, džiaugiasi Reformacijos vaisiais, džiaugiasi ta mažyte sėkla, grūdeliu, pasėtu prieš daugiau nei 500 metų. Vienur šis grūdelis sudygo tvirčiau, kitur silpniau, tačiau visur davė derlių, vienur – šimteriopą grūdą, kitur – šešiasdešimteriopą, dar kitur – trisdešimteriopą. Ir šis derlius Šlovina Dievą – Vienam Dievui Garbė!

Linkiu, kad šis šūkis, šis lozungas išliktų gyvas ir vaisingas mūsų širdyse, kad nei šiandieninės bėdos, suspaudimai, netektys, rūpesčiai ar džiaugsmai ir žemiškos pergalės, kad šventės ir šventimai neužgožtų asmeninio tikėjimo ir noro šlovinti mūsų didįjį Reformatorių, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Soli Deo Gloria!

Gen. superintendentas
Kun.Raimondas Stankevičius
 
Tvirčiausia apsaugos pilis / Yra mums Viešpats Dievas;
Bėdoj mūs skydas ir viltis, / Pagalba tik jis vienas.
Senasis priešas vis / Mus tyko, kaip žaltys;
Baisinga jo galia / Ir didelė klasta,
Nėra lygaus jam žemėj.
 
Ak, mūsų pajėga menka, / Mums veikiai žūti reiktų,
Jei Dievo karžygio ranka / Pagalbos mums neteiktų.
Ar tu dar klausi, kas / Galingas vyras tas?
Tai Kristus, Viešpats mūs, / Kurs Dievas ir žmogus,
Jis turi nugalėti.

/180 giesmė. Evangelikų giesmynas su maldomis. 1942/

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas