Bibliotekos bažnyčiose

Reformatų knygynas (www.reformatuknygos.lt) dovanoja parapijoms – bibliotekėles – lentynėles su krikščioniškomis knygomis suaugusiems ir vaikams, kurias būtų galima paimti skaityti, perskaičius – grąžinti į Lentyną.

Bibliotekėlė būtų papildoma naujais knygyno leidiniais. Bendruomenės galėtų rengti patikusios knygos aptarimus – diskusijas, į jas pasikviesti teologus, kurie plačiau nušviestų knygos kontekstą.

Skaityti daugiau...

Tolle Lege instituto leidinys

Š. m. rugsėjo mėn. Tolle Lege instituto Varšuvos studijų centras išleido Dariušo Bryčko parengtą spaudai Danieliaus Kalajaus (Lietuvoje žinomo kaip Danielius iš Kalajaus Mikolajevskis) 1671 metais parašytą knygą Rozmowę przyjacielską ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (Evangelikų ministro ir katalikų kunigo bičiuliški pokalbiai).

Tai Reformacijos laikų lenkų ir lietuvių ministro (kunigo) Danieliaus Kałajaus kūrinys, kuriame aukštinama religinė tolerancija, pripažįstama etinių vertybių reikšmė.

Skaityti daugiau...

Evangelikų giesmynas su maldomis 1942 m. (PDF) (2)

Pratarmė 

Ev. Liuterionių Konsistorijos ir Ev. Reformatų Kolegijos pastangomis 1940 m. birželio turėjo būti išleistas bendras lietuviškas evangelikų giesmynas. Tačiau dėl nenumatytų įvykių šis darbas susitrukdė. Karo audroms per Lietuvą praūžus, evangelikai lietuviai pasiryžo anksčiau pradėtąjį darbą baigti.

Skaityti daugiau...

Dovana chorinės muzikos mylėtojams

Nors pandemija ir ją lydintys suvaržymai gerokai apribojo meno kolektyvų veiklą bei kultūrines iniciatyvas, kviečiame pasidžiaugti metų sandūroje dienos šviesą išvydusia kompaktine plokštele ir chorinės muzikos natų rinkiniu „Muzika Reformacijai“. Tai projektas, kuriuo siekta į vieną vietą surinkti ir apibendrinti chorinės muzikos iniciatyvas, skirtas paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejų Europoje ir Lietuvoje (1517–2017).

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376