Biblija arba Šventasis Raštas

biblija
BIBLIJA
arba
ŠVENTASIS RAŠTAS
 
* * * * *
SENASIS TESTAMENTAS
Iš hebrajų ir aramėjų kalbų vertė Antanas Rubšys
 
NAUJASIS TESTAMENTAS
Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas
 
Lietuvos Biblijos Draugija
Vilnius 2000
 
Bibliją galima įsigyti Vilniaus parapija ir Biržų parapija už auką.