Artimiausias Konsistorijos posėdis vyks 2023 m. kovo 23 d. (Skype), pradžia 14:00 val. 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 373-jame suvažiavime Biržuose (2022 06 25-26) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2022-25 metų kadencijai

 1. Nerijus Krikščikas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Vilnius)   +37068563795

 2. Raimondas Stankevičius, dvasinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Vilnius)  +370 655 43678

 3. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)  +37065543677

 4. Rimas Mikalauskas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys  (Biržai)  +370 686 66383

 5. Sigita Veinzierl, dvasinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai) +370 681 66661

 6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)   +370 685 66756

 7. Giedrius Vaitiekūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius,  narys (Vilnius)   +370 698 14357

 8. Žydrūnas Pavinkšnis,  narys (Kaunas) +370 686 21160

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime Biržuose (2019 06 22-23) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2019-2022 metų kadencijai

 1. Nerijus Krikščikas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Vilnius) 

 2. Raimondas Stankevičius, dvasinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Vilnius)

 3. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius) 

 4. Rimas Mikalauskas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys  (Biržai) 

 5. Sigita Veinzierl, dvasinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai) 

 6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)  

 7. Petras Romualdas Puodžiūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius,  narys (Panevėžys)

 8. Žydrūnas Pavinkšnis,  narys (Kaunas) 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  *

 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime Biržuose (2016 06 24-26) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2016-2019 metų kadencijai:

 1. Nerijus Krikščikas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Vilnius)
 2. Kun. Rimas Mikalauskas, dvasinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Biržai)
 3. Kun. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)

 4. Kun. Raimondas Stankevičius, dvasinis Sinodo kuratorius,  narys (Vilnius)

 5. Kun. Sigita Veinzierl dvasinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)
 6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)
 7. Petras Romualdas Puodžiūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius,  narys (Panevėžys
 8. Holger Lahayne, lektorius, pasaulietinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo neeiliniame suvažiavime Vilniuje (2013 03 23) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2013-2016 metų kadencijai:

1. Petras Romualdas Puodžiūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Panevėžys)

2. Kun. Raimondas Stankevičius, dvasinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Vilnius)

3. Kun. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)

4. Kun. Rimas Mikalauskas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Biržai)

5. Kun. Tomas Sakas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Klaipėda)

6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai) 

7. Dr. Jonas Albertas Naktinis, narys (Papilys, Biržų r.)

8. Nerijus Krikščikas, narys  (Vilnius) 


 

Pirmojo 2024 m. Konsistorijos posėdžio apžvalga

Sausio 27 dieną į eilinį posėdį, vykusį nuotoliniu būdu, jungėsi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Šį kartą posėdyje negalėjo dalyvauti Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas, tačiau visi kiti nariai -  kunigai Raimondas Stankevičius, Tomas Šernas, Sigita Veinzierl, Rimas Mikalauskas, kuratoriai Giedrius Vaitiekūnas ir Danguolė Kairienė bei Žydrūnas Pavinkšnis posėdyje sprendė aktualius Reformatų Bažnyčiai klausimus, priėmė sprendimus.

Skaityti daugiau...

373-jo Lietuvos ev. ref. Sinodo Biržuose priešsinodinė sesija

Eilinis 373-asis  Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas vyks 2022 metų birželio 25-26 dienomis Biržuose,  Joninių metu, Biržų ev. reformatų bažnyčioje.

Kasmet sklandžiam Sinodo darbui parapijose išrinkti delegatai ir kandidatai bei visi kuratoriai – dvasiniai ir pasaulietiniai – renkasi mėnesiu anksčiau į priešsinodinę sesiją aptarti Sinodui pateiktus klausimus, suderinti Sinodo darbotvarkę.

Skaityti daugiau...

Sprendimas apie Dievo Žodžio skelbimą karantino metu

2020 Viešpaties metų gruodžio 15 d. į nuotolinį posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdžio metu Konsistorijos nariai svarstė klausimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtų sugriežtintų karantino sąlygų ir galimybes skelbti Dievo Žodį ir švęsti Viešpaties Vakarienę pamaldų metu.

Konsistorija bendru sutarimu nutarė:

Skaityti daugiau...

Naujos rekomendacijos tikintiesiems ir parapijų vadovybėms

2020 m. balandžio 25 d. susirinkusi į nuotolinį posėdį Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, atsižvelgdama į Bažnyčios žmonių troškimą kartu ir gyvai šlovinti Viešpatį Jo surinkime ir į Vyriausybės paskelbtą karantino sąlygų švelninimą, atšaukia 2020 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 4 Dėl pamaldų ir kitų patarnavimų tvarkos, sugriežtinus karantino reikalavimus Lietuvoje ir tvirtina naujas rekomendacijas Reformatų Bažnyčios tikintiesiems nuo 2020 m. gegužės 3 d.:

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376