Pirmojo 2024 m. Konsistorijos posėdžio apžvalga

Sausio 27 dieną į eilinį posėdį, vykusį nuotoliniu būdu, jungėsi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Šį kartą posėdyje negalėjo dalyvauti Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas, tačiau visi kiti nariai -  kunigai Raimondas Stankevičius, Tomas Šernas, Sigita Veinzierl, Rimas Mikalauskas, kuratoriai Giedrius Vaitiekūnas ir Danguolė Kairienė bei Žydrūnas Pavinkšnis posėdyje sprendė aktualius Reformatų Bažnyčiai klausimus, priėmė sprendimus.

Kaip įprasta, posėdyje dalyvavo ir specialistai - Sinodo ekonomas kurat. Merūnas Jukonis, buhalterė Reda Trečiokaitė, kanclerė Alė Klovaitė.

Kaip ir kiekvienas posėdis, taip ir šis pradėtas Dievo Žodžiu ir malda.

Posėdžio pirmininkas, Konsistorijos viceprezidentas kun. R. Stankevičius priminė dalyviams ir paprašė paraginti parapijas ruoštis artėjančiam eiliniam 375-jam Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimui, kuris šiemet numatytas gegužės 25-26 d. Biržuose. Pernai Sinodo suvažiavimas paankstino vėliau vyksiančių Sinodų datą, todėl  šiemetinis Sinodas ir visi paruošiamieji darbai – parapijų Valdybų posėdžiai ir sesijos, Kuratorių ir Priešsinodinė sesijos –turėtų įvykti mėnesiu anksčiau.

Šame Konsistorijos posėdyje buvo nuspręsta pasirašyti Sutartį su Lipės krašto evangelikų Bažnyčia dėl dvasininkų pensijų fondo, kuris buvo kaupiamas Vokietijos banke, perdavimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios žinion.

Svarstyta paramos galimybė TV laidos Kelias Kūrybinei grupei kartu su Liuteronų Bažnyčia. Gen. superintendentas įpareigotas konsultuotis su laidos kūrėjais, Liuteronų Bažnyčios vadovybe ir Lipės krašto evangelikų Bažnyčios atstovais.

Labai svarbus ir visiems reformatams aktualus Konsistorijos sprendimas Dėl vaikų Krikšto tvarkos. Posėdyje buvo patvirtintas vaikų Krikšto tvarkos išaiškinimas, kuris skamba taip:

  1. a) Krikšto sakramento dalyviams ir liudininkams pažymėtina, kad Krikštas nėra tik privatus tikėjimo pasirinkimas, bet priėmimas į Bažnyčią (Jėzaus Kristaus Surinkimą – Visuotinę Dievo Bažnyčią) [1].
  2. b) Vaikai viešai krikštijami Bažnyčioje per tėvų vietinės parapijos (vietinio Dievo Surinkimo) pamaldas, įprastai sekmadienį. [2]
  3. c) Jeigu vienas iš tėvų nepriklauso jokiai krikščionių Bažnyčios vietinei parapijai, jis (ar ji) Krikšto liturgijos metu įžadų neduoda.
  4. d) Atskirais atvejais, iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir neaiškumams, dvasininkas turi gauti gen. superintendento leidimą.

Šiame posėdyje buvo pristatytas ir svarstomas dar vienas labai svarbus finansinis klausimas – 2024 m. Bažnyčios biudžeto projektas. Po pristatymo ir diskusijų nutarta biudžeto projekto patvirtinimą svarstyti kitame Konsistorijos posėdyje.

Šiame posėdyje vyko diskusija apie reformatų žiniasklaidą, o konkrečiai – apie Leidinio Reformatų žinia ateities viziją, leidybos galimybes, kaštus ir jo paklausą. Konsistorija pasiūlė šį klausimą kuo skubiau apsvarstyti parapijų posėdžiuose.

Kitą Konsistorijos posėdį nutarta kviesti 2024 m. vasario 24 d. nuotoliniu būdu.

Posėdis baigtas Malda.

Konsistorijos posėdžio pirmininkas

 

[1]   Ir kas Bažnyčioje yra tokie, tie turi vieną tikėjimą, vieną dvasią, <...> sujungti su visais Kristaus Kūno nariais neapsimesta meile, rodo, kad yra Kristaus mokiniai, <...> kartu dalijasi Kristaus įsteigtais ir apaštalų perduotais sakramentais, <...>  [AŠI, XVII, 12. Apie šventąją Visuotinę Dievo Bažnyčią, 1566].  [NĖRA IŠGANYMO BE DIEVO BAŽNYČIOS].

[2] Iš tikrųjų bendrystę su tikrąja Kristaus Bažnyčia taip vertiname, kad neigiame, jog galėtų gyventi Dievo akivaizdoje tie, kurie nebendrauja su tikrąja Dievo Bažnyčia, bet atsiskiria nuo Jos. <...> [AŠI,XVII, 13. Apie šventąją Visuotinę Dievo Bažnyčią, 1566]

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376