Kėdainių ev. ref. parapija, Senoji g. 1, Kėdainiai,

Laikinai, šaltuoju metų laiku pamaldos vyks adresu Senoji 2 (pas samariečius)

 

Pamaldas kviečiame žiūrėti kiekvieną sekmadienį Facebook VilniausKauno ir Biržų parapijų paskyrose.

Įprastai pamaldų pradžia 11 val. kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienį. 

Kontaktai:

Kun. R.Stankevičius mob.: +370 655 43678, parapijos administratorius,
Ramūnas Šeliakas tel.: +370 67472888, Parapijos valdybos p
irmininkas.

2018m. gegužės 20 d. Parapijos sesijoje  išrinkta nauja Parapijos valdyba:

Ramūnas Šeliakas (pirmininkas)
Rita Marchertienė
Vitalija Slavinskienė
Kun.Raimondas Stankevičius
 
Delegatu nuo Kėdainių evangelikų reformatų parapijos į eilinį 2021 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą Biržuose, birželio 26-27 d. išrinktas Ramūnas Šeliakas, kandidate - Sigita Morkūnienė.

 

Reformacijos šventė Kėdainiuose

Reformacijos paminėjimo pamaldoms 2021-jų Viešpaties metų spalio 31 d. reformatai iš visos Lietuvos rinkosi į Kėdainius. Senamiesčio centre esanti Reformatų bažnyčia seniai bematė tiek žmonių: po pamaldų savose bažnyčiose atvažiavo vilniečiai, kauniečiai, panevėžiečiai, svečiai iš Jonavos, atskubėjo šiek tiek pavėlavę biržiečiai, na ir aišku, negausios, bet susitelkusios Kėdainių parapijos nariai ir jų artimieji.

Skaityti daugiau...

Koncertas - Kėdainiams reikia vargonų

Rugsėjo 29 d. Kėdainių  ev. reformatų bažnyčioje romantinės muzikos vakaru solistas Liudas Mikalauskas ir koncertmeisteris Robertas Lamsodis vėl atnaujino koncertų ciklą, skirtą surinkti lėšas pastatyti vargonus Kėdainių miestui. Visuomeninį projektas Kėdainiams reikia vargonų startavo prieš keletą metų. Dėl pandemijos paskelbus karantiną veiklą buvo nutrūko.

Skaityti daugiau...

Draugiški Kėdainiai

Rasa Jakubauskienė

Taip jau susiklostė, kad Lietuvos centre esantys Kėdainiai niekada nebuvo tik vieną kitą tautinę mažumą glaudęs miestas. O jei jau yra ne viena tautinė mažuma, vadinasi, bus ir kelios religinės bendruomenės, konfesijos. Tiesa, Kėdainių krašto istorikas Vaidas Banys kiek skeptiškai vertina vadinamąjį Lietuvos centro daugiakultūriškumą.

Skaityti daugiau...

Zelma Mikalajūnaitė-Jodinskienė 1927 02 05 – 2021 03 08

2021 m. kovo 8 dienos ankstų rytą mirė viena aktyviausių Kėdainių ev. reformatų parapijos narių, jos siela, atkūrėja, organizatorė, Lietuvos Reformatų Sinodo Garbės kuratorė Zelma Mikalajūnaitė-Jodinskienė. Didžiai gerbiama ir mylima reformatė, mokėjusi ir paguosti, ir pabarti, į kurią visi kreipdavosi tiesiog vardu – mūsų Zelma.

Zelma Mikalajūnaitė gimė 1927 m. vasario 5 d. Kėdainių priemiestyje – Janušavoje, reformatų Onos (merg. Skudrickaitė) ir Mykolo Mikalajūnų šeimoje vyriausia dukra, po jos gimė sesuo Alma ir brolis Mykolas, Reformatų Sinodo kuratorius, buvęs Konsistorijos prezidentas, miręs 2012 m.

Skaityti daugiau...

Perlaidoti Kėdainių reformatai

2019-ųjų spalio 31 dieną, kai protestantiškas pasaulis šventė Reformacijos dieną, Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje buvo perlaidoti vasarą, tyrinėjimų metu, čia rasti buvę palaidoti pavieniai reformatų palaikai. Drąsiai rašau – reformatų, nes kitatikiai, ir dar taip garbingai – bažnyčios rūsyje – negalėjo būt palaidoti.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376