Kėdainių ev. ref. parapija, Senoji g. 1, Kėdainiai,

Artimiausios pamaldos Kėdainių reformatų bažnyčioje vyks rugsėjo 19 d. Pamaldų pradžia 11:00 val. 

 Pamaldas kviečiame žiūrėti kiekvieną sekmadienį Facebook VilniausKauno ir Biržų parapijų paskyrose.

Įprastai pamaldų pradžia 11 val. kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienį. 

Kontaktai:

Kun. R.Stankevičius mob.: +370 655 43678, parapijos administratorius,
Ramūnas Šeliakas tel.: +370 67472888, Parapijos valdybos p
irmininkas.

2018m. gegužės 20 d. Parapijos sesijoje  išrinkta nauja Parapijos valdyba:

Ramūnas Šeliakas (pirmininkas)
Rita Marchertienė
Vitalija Slavinskienė
Kun.Raimondas Stankevičius
 
Delegatu nuo Kėdainių evangelikų reformatų parapijos į eilinį 2019 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą Biržuose, birželio 23-24 d. išrinktas Ramūnas Šeliakas, kandidate - Sigita Morkūnienė.

 

Rasa Jakubauskienė

Taip jau susiklostė, kad Lietuvos centre esantys Kėdainiai niekada nebuvo tik vieną kitą tautinę mažumą glaudęs miestas. O jei jau yra ne viena tautinė mažuma, vadinasi, bus ir kelios religinės bendruomenės, konfesijos. Tiesa, Kėdainių krašto istorikas Vaidas Banys kiek skeptiškai vertina vadinamąjį Lietuvos centro daugiakultūriškumą.

Read more ...

2021 m. kovo 8 dienos ankstų rytą mirė viena aktyviausių Kėdainių ev. reformatų parapijos narių, jos siela, atkūrėja, organizatorė, Lietuvos Reformatų Sinodo Garbės kuratorė Zelma Mikalajūnaitė-Jodinskienė. Didžiai gerbiama ir mylima reformatė, mokėjusi ir paguosti, ir pabarti, į kurią visi kreipdavosi tiesiog vardu – mūsų Zelma.

Zelma Mikalajūnaitė gimė 1927 m. vasario 5 d. Kėdainių priemiestyje – Janušavoje, reformatų Onos (merg. Skudrickaitė) ir Mykolo Mikalajūnų šeimoje vyriausia dukra, po jos gimė sesuo Alma ir brolis Mykolas, Reformatų Sinodo kuratorius, buvęs Konsistorijos prezidentas, miręs 2012 m.

Read more ...

2019-ųjų spalio 31 dieną, kai protestantiškas pasaulis šventė Reformacijos dieną, Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje buvo perlaidoti vasarą, tyrinėjimų metu, čia rasti buvę palaidoti pavieniai reformatų palaikai. Drąsiai rašau – reformatų, nes kitatikiai, ir dar taip garbingai – bažnyčios rūsyje – negalėjo būt palaidoti.

Read more ...

Rasa JAKUBAUSKIENĖ


Nors apie Reformaciją istorikai kalba būtuoju laiku, tačiau Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Arvydas Malinauskas bei Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas, kunigas Tomas Šernas vis tik nesutinka su nuomone, jog šis religinis sąjūdis baigėsi. Tai, anot jų, yra besikeičiantis procesas, vis dar darantis įtaką mūsų gyvenimams. Nemažą įtaką šiam procesui turėjo ir tebeturi ir Lietuvos centras – Kėdainiai.
 

Read more ...

Liepos 4 d. Kėdainių reformatų bažnyčios Radvilų mauzoliejuje esantys kunigaikščių Radvilų sarkofagai buvo atidaryti mokslininkams – tyrėjams, vadovaujamiems Vilniaus universiteto archeologijos katedros vedėjo profesoriaus Albino Kuncevičiaus. Tyrėjų grupėje du žymūs istorikai, geriausi Radvilų žinovai – profesorius Aivaras Ragauskas ir Raimonda Ragauskienė.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas