Kėdainių ev. ref. parapija, Senoji g. 1, Kėdainiai,

Iškilmingos Kalėdų Sekmadienio pamaldos gruodžio 25 d., pradžia 9:30 val. Švęsime Viešpaties Vakarienę.

 

Įprastai pamaldų pradžia 11 val. kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienį. 

 Pamaldas kviečiame žiūrėti kiekvieną sekmadienį Facebook VilniausKauno ir Biržų parapijų paskyrose.

 

Kontaktai:

Kun. R.Stankevičius mob.: +370 655 43678, parapijos administratorius,
Ramūnas Šeliakas tel.: +370 67472888, Parapijos valdybos p
irmininkas.

2023 m. kovo 19 d. Parapijos sesijoje  išrinkta nauja Parapijos valdyba:

Ramūnas Šeliakas (pirmininkas)
Darius Mikalajūnas
Vitalija Slavinskienė
Kun.Raimondas Stankevičius (pagal pareigas)
 
Delegatu nuo Kėdainių evangelikų reformatų parapijos į eilinį 2022 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą Biržuose, birželio 25-26 d. išrinktas Ramūnas Šeliakas, kandidate - Sigita Morkūnienė.
 
Kėdainių ev. reformatų parapijos banko sąskaita:  LT64 7300 0100 9649 0236
 

  

Kėdainių parapijos klebonija tarnaus kilniam tikslui

Kėdainių evangelikų reformatų parapijai priklausanti buvusi klebonija pradėta tvarkyti Bažnyčios, GAW fondo bei Lipės bažnyčios (Vokietija), pagalba. Tai yra investicinis projektas, nes didžioji dalis lėšų yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios santaupos. Ateityje už nuomą gautos lėšos bus grąžintos - didžioji dalis į dvasininkų pensijų fondą.

Skaityti daugiau...

2022-jų Kėdainių parapijos sesija

Po sekmadienio pamaldų gegužės 15-ją, kuriose gausiai dalyvavo parapijiečiai ir svečiai, vyko parapijos sesija. Deja, joje pasiliko jau nedaug parapijiečių. Sesija prasidėjo džiugiu akcentu – sulaukus gražaus jubiliejaus buvo pasveikintas Valdybos pirmininkas Ramūnas Šeliakas. Šiame susirinkime dalyvavo ir Sinodo ekonomas kurat. Merūnas Jukonis, kuris ne tik suskaičiavo balsus, bet ir detaliai pristatė parapijoje vykdomus bendrus su Sinodu projektus: Klebonijos pastato remonto eigą ir ateities planus joje bei Rektorių namuose vykdomą VšĮ „Kėdainių samariečiai“ veiklą.

Skaityti daugiau...

Reformacijos šventė Kėdainiuose

Reformacijos paminėjimo pamaldoms 2021-jų Viešpaties metų spalio 31 d. reformatai iš visos Lietuvos rinkosi į Kėdainius. Senamiesčio centre esanti Reformatų bažnyčia seniai bematė tiek žmonių: po pamaldų savose bažnyčiose atvažiavo vilniečiai, kauniečiai, panevėžiečiai, svečiai iš Jonavos, atskubėjo šiek tiek pavėlavę biržiečiai, na ir aišku, negausios, bet susitelkusios Kėdainių parapijos nariai ir jų artimieji.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376