Ekumeninės pamaldos Kėdainiuose

 

Dar sausio mėnesį po tradicinių ekumeninių pamaldų Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, pamaldose dalyvavusiems dvasininkams ir vyresniesiems kilo idėja, tokias ar panašias pamaldas organizuoti kasmet ne tik sausio mėnesį per Maldų už krikščionių vienybę savaitę, bet ir kitu – šiltesniu laiku, kai nešildomose ar menkai šildomose bažnyčiose temperatūra pakyla.

Gegužės 5 d., popiet, į ekumenines pamaldas įvairių krikščioniškų konfesijų tikinčiuosius savon bažnyčion Kėdainių senamiestyje pakvietė reformatai. Deja, šiose pamaldose dėl didelio tarnystės užimtumo negalėjo dalyvauti liuteronai ir ortodoksai. Pastarieji tą Viešpaties sekmadienį šventė Velykas.

Pamaldose gegužės pirmąjį sekmadienį dalyvavo Kėdainių krikščionių baptistų bendruomenės pastorius Evaldas Liebus, Romos katalikų Šv. Juozapo bažnyčios kun. Mindaugas Alekna, Evangelinių Bažnyčių Bendrijos vyr. pastorius Gabrielius Lukošius ir šeimininkų teisėmis – reformatų kunigas Raimondas Stankevičius, vadovavęs pamaldų liturgijai. Visi dvasininkai dalijosi trumpais Dievo Žodžio apmąstymais, kartu meldėsi, visi kartu išpažino tikėjimą Apaštališkojo išpažinimo žodžiais, visi kartu laimino susirinkusius Aarono palaiminimu Senojo Testamento Skaičių knygos 6 sk. 24-26 eil. žodžiais.

Pamaldų metu buvo giedamos tradicinės reformatų giesmės, Tėve mūsų malda ir tampanti ekumeninių pamaldų tradicine giesme – Esam Dvasioje viena. Tarp Dievo Žodžio apmąstymų pamaldų klausytojų ausis ir širdis džiugino Kėdainių muzikantai: V. Jeleniauskienė – fleita, E. Bujanauskienė – smuikas, Z. Smikienė – violončelė, S. Aukštiejūtė- Morkūnienė – fortepijonas

Kėdainių evangelikų reformatų parapijos vargonininkė Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė ne tik grojo ir akomponavo bažnytinėms reformatų giesmėms, bet kartu su kolegėmis atliko įvairius muzikinius kūrinius ir padovanojo savo kūrybos giesmę Dieną saulė neužgaus tavęs (pagal 123-ią psalmę).

Po pamaldų visi apsilankiusieji reformatų bažnyčioje buvo pakviesti į šiuolaikinės krikščioniškos muzikos koncertą, kur šlovinimo giesmes atliko Justinas Stanislovaitis (gitara ir vokalas) ir Augustinas Skeberdis (saksofonas).

Ir tuo krikščioniška šventė dar nesibaigė. Po koncerto visi pamaldų dalyviai buvo pakviesti į šalia esančius Šv. Juozapo parapijos namus pasivaišinti ne tik žemišku maistu, bet ir Malda, tarpusavio bendravimu – Agapės – meilės puotos dovanomis.

InfoRef_LT

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376