Dievo ir savęs pažinimas

Jonas Kalvinas

Jonas Kalvinas žinojo, jog tam, kad kilus Reformacijai iš naujo atrastos biblinės tiesos pasklistų po pasaulį, būtina jas pateikti suprantamai paprastiems žmonėms.

Tad 1536–1537 m. žiemą, būdamas 29 metų, Kalvinas prancūzų kalba parašė Trumpą krikščioniško tikėjimo santrauką (Brève instruction chrétienne).

Skaityti daugiau...
Ulrich-Zwingli-1

Huldrycho Cvinglio „67 tezės“

1523 m. sausio 29 d. – prieš 500 metų – Ciuricho valdžios sprendimu buvo sušauktas pirmasis disputas dėl miesto konfesinės ateities. Ta proga katedros kunigas Huldrychas Cvinglis parengė „67 tezes“ – savo mokymo bei pamokslų santrauką. Jau nuo 1519 m. pradžios Cvinglis buvo perėjęs prie evangelinio pamokslavimo, o po disputo ir visas miestas nusprendė imtis pakeitimų Reformacijos dvasia; procesas buvo užbaigtas 1525 m. Taigi, pirmuoju disputu buvo pradėta institucinė Šveicarijos Reformacija, kurios pastangų vaisiai vėliau pasiekė ir Lietuvą.

Skaityti daugiau...

Ar vaikų krikštas suteikia netikrą viltį? (I)

Jaunas prancūzų teologas Maksimas Žorželis ką tik pakrikštijo savo antrą vaiką. Kilęs iš baptistų pastorių šeimos ir perėjęs į reformatų tikėjimą, jis skyrė nemažai dėmesio ir darbo vaikų krikšto klausimui. Šis straipsnelis — vienas iš daugelio jo išdėstytų argumentų.

Baptistų ar kitų vaikų nekrikštijančių krikščionių gretose dažnai galima girdėti štai tokią kritiką: vaikų krikštijimas suteiktų vaikams netikrą viltį, kad jie esą krikščionys ir būsią išganyti.

Skaityti daugiau...

Tikroji Bažnyčia ir tikrieji krikščionys

Katech. Holger Lahayne

Šią vasarą pasirodė pirmą kartą lietuvių kalba išleistas Belgiškasis išpažinimas (1561). Kaip dažniausiai ir būdinga reformatų konfesiniams raštams, šio išpažinimo autorius Gvidas de Bresas išskirtinai plačiai pristato mokymą apie Bažnyčią. Jam paskiriami net šeši skyriai (27–32), iš kurių ilgiausias 29-asis: „Tikrosios Bažnyčios požymiai“. De Bresas įvardija tris svarbiausius:

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376