Katech. Holger Lahayne

Šią vasarą pasirodė pirmą kartą lietuvių kalba išleistas Belgiškasis išpažinimas (1561). Kaip dažniausiai ir būdinga reformatų konfesiniams raštams, šio išpažinimo autorius Gvidas de Bresas išskirtinai plačiai pristato mokymą apie Bažnyčią. Jam paskiriami net šeši skyriai (27–32), iš kurių ilgiausias 29-asis: „Tikrosios Bažnyčios požymiai“. De Bresas įvardija tris svarbiausius:

Read more ...

Holger Lahayne

Tėvas siuntė Sūnų

Krikščionybės mokymo ašis yra Trejybės Dievas – vienas Dievas trijuose asmenyse. Trejybė dėl to laikoma tokia svarbia, kad krikščionybė yra išganymo religija. Šį išganymą suplanavo Dievas Tėvas. Jį įgyvendino antrasis Trejybės Asmuo, Jėzus Kristus, kuris buvo tikras žmogus ir tikras Dievas. Trečiasis Trejybės dalyvis yra Šventoji Dvasia, kuri išganymą realizuoja konkrečiame žmoguje.

Read more ...

Kun. Rimas Mikalauskas

Stebėdamas gamtą, pažindamas Kūriniją, Dievo žmogus šlovina Kūrėją ir savo Gelbėtoją Jėzų Kristų, ypatingai gerbia Sandorą To, kuris nėra žmogus, bet naikinanti ugnis arba galybių galybė iš aukštybių, su mirtingu žmogumi, šios žemės kirminu. Ir tą Sandorą sudaro Dievas, nepaisydamas žmogaus širdies kietumo, pats įgalina savo Sandoros antrąją pusę tapti nelygiu, bet partneriu šios regimos ir neregimos Visatos egzistencijoje.

Read more ...

Holger Lahayne

Motina, mokykla ir laivas

Kanonų teisės kodeksas yra pagrindinis norminis teisės aktas Romos katalikų Bažnyčioje. Paskutinė jo redakcija buvo atlikta 1983 metais, valdant popiežiui Jonui Pauliui II. 2012 m. pasirodė oficialus CIC (lot. Codex Iuris Canonici) vertimas į lietuvių kalbą – anot vertimo komisijos pirmininko vyskupo Gintaro Grušo, tai „reikšmingas įvykis Lietuvos Bažnyčios gyvenime. Dabar juo naudosis didesnė grupė Bažnyios narių, jis paskatins mūsų tikinčiųjų formaciją, užtikrins gilesnį jų teisių ir pareigų supratimą.“

Read more ...

Holger Lahayne

„Beveik visuose dalykuose mes esame vieningi“

Per pirmąjį Reformacijos dešimtmetį evangelikų reikalai klostėsi visai neblogai. ‘Naujasis’ tikėjimas daug kur galėjo nesunkiai tvirtintis. Evangelikų miestuose ir kraštuose valdžia steigė pirmąsias evangelines bažnyčias, plito daugelio greitai pamėgti reformatorių raštai. Tačiau prieš akis laukė, deja, visai nerami viršukalnė. Nepasitenkinimą reiškė imperatorius Karolis V, visokiais būdais siekdamas išrauti „eretikų“ tikėjimą. Kilo politinė grėsmė Vokietijos evangelikų kraštams.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas