Reformatai prieš meną?

Holger Lahayne

Protestantiškas bažnyčias atskirti nuo kitų dažniausiai nėra sunku: jos beveik visos mažesnės, paprastesnės vidaus ir išorės architektūra ir, palyginus su Romos katalikų arba stačiatikių, neturinčios daug puošybos elementų. Žinoma, yra ir išimčių. Londono Šv. Pauliaus katedra arba Berlyno katedra pirmu žvilgsniu nesunkiai galėtų būti priskiriamos katalikams. O Kauno katalikų Prisikėlimo bažnyčios pastato architektūros racionalumas galėtų būti priimtinas ir bet kuriai protestantiškajai.

Skaityti daugiau...

Biblija, išpažinimai ir kritika

Holger Lahayne

Kurti tikėjimo išpažinimus kaip autoritatyvinius mokymo dokumentus Biblija tiesiogiai  nereikalauja. Bet dar Jėzus yra paliepęs savo mokiniams, o tuo pačiu ir visiems tikintiesiems, skelbti bei mokyti Evangelijos. Savo laiškuose (pvz., 2 Tim 1, 13) Paulius kalba apie „sveikus pamokymus“, kuriuos Timotiejui bei kitiems taisykle ir norma laikyti pridera. Krikščionys raginami išlikti nustatyto pamatinio mokymo rėmuose. Panašiai liepiama ir tesalonikiečiams: „Tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško“ (2 Tes 2, 15).

Skaityti daugiau...

Kaip pateikti krikščioniškąjį tikėjimą mūsų kartai

Francis A. Schaefferis (1912–1984) – buvęs vienas įtakingiausių XX a. evangelikalų judėjimo lyderių. Teologinį išsilavinimą įgijo konservatyviųjų reformatų seminarijose ("Westminster", vėliau "Faith Theological Seminary"), po to dirbo dvasininku Biblijos presbiterijonų bažnyčios parapijose. 1948 su šeima persikėlė į Šveicariją, kur 1955 kartu su žmona įkūrė L'Abri (pranc. "prieglobstis") draugiją. Šiandien L'Abri gyvenimo ir studijų centrai veikia dešimtyje šalių (tarptautinė "L'Abri fellowship" žr. http://labri.org ). 

Skaityti daugiau...

Ką paliko Reformacija? (II)

Holger Lahayne

Tęsinys, skaitykite nuo pradžios čia

Bažnyčios 
Evangelikų ir katalikų bažnyčių pastatai iš pirmo žvilgsnio dažniai nelabai skiriasi. Abiejų konfesijų vidaus architektūros įvairovė taip pat labai didelė. Bendrai katalikų šventovių bruožas – didesnis puošnumas, tačiau yra ir labai kuklių bažnyčių. O tarp evangelikų kartais kaip tik rastume tokių, kai pagalvoji, ar tik nebus jie pabandę su pačia Roma parungtyniauti – tokie stulbinantys ir įspūdingi pastatai su dideliais ir prašmatniais altoriais (pvz., Šv. Pauliaus katedra Londone arba Berlyno evangelikų katedra).

Skaityti daugiau...

Ką paliko Reformacija? (I)

Holger Lahayne

Reformacijos ekspertai tikriausiai niekada nesiliaus ginčytis: ar šis Bažnyčios atsinaujinimo judėjimas žymi labiau švelnią transformaciją, ar vis dėlto įvyko kai kas radikalesnio – revoliucija, o ne reforma? Vieni akcentuoja tęstinumą, kiti naujoviškumą. Visi sutinka, kad reformatoriai siekė sugrįžti prie šaknų ir apvalyti Bažnyčią nuo blogybių.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376