Holger Lahayne

Be galo svarbus ginčas 

Trejybės mokymas apie vieną Dievą trijuose asmenyse yra vienas iš kertinių stulpų, laikančių krikščionių tikėjimą. Beveik visos krikščionybės konfesijos ir bažnyčios pritaria šiam mokymui, o nepritariančios tradiciškai priskiriamos prie netikrų krikščioniškų judėjimų (pvz., Jehovos liudytojai) bei nekrikščioniškų religijų (islamas). Liturginiame kalendoriuje Šv. Trejybės švente po Sekminių tradiciškai užbaigiamas bažnytinių švenčių laikotarpis.

Read more ...

Holger Lahayne

Protestantiškas bažnyčias atskirti nuo kitų dažniausiai nėra sunku: jos beveik visos mažesnės, paprastesnės vidaus ir išorės architektūra ir, palyginus su Romos katalikų arba stačiatikių, neturinčios daug puošybos elementų. Žinoma, yra ir išimčių. Londono Šv. Pauliaus katedra arba Berlyno katedra pirmu žvilgsniu nesunkiai galėtų būti priskiriamos katalikams. O Kauno katalikų Prisikėlimo bažnyčios pastato architektūros racionalumas galėtų būti priimtinas ir bet kuriai protestantiškajai.

Read more ...

Holger Lahayne

Kurti tikėjimo išpažinimus kaip autoritatyvinius mokymo dokumentus Biblija tiesiogiai  nereikalauja. Bet dar Jėzus yra paliepęs savo mokiniams, o tuo pačiu ir visiems tikintiesiems, skelbti bei mokyti Evangelijos. Savo laiškuose (pvz., 2 Tim 1, 13) Paulius kalba apie „sveikus pamokymus“, kuriuos Timotiejui bei kitiems taisykle ir norma laikyti pridera. Krikščionys raginami išlikti nustatyto pamatinio mokymo rėmuose. Panašiai liepiama ir tesalonikiečiams: „Tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško“ (2 Tes 2, 15).

Read more ...

Francis A. Schaefferis (1912–1984) – buvęs vienas įtakingiausių XX a. evangelikalų judėjimo lyderių. Teologinį išsilavinimą įgijo konservatyviųjų reformatų seminarijose ("Westminster", vėliau "Faith Theological Seminary"), po to dirbo dvasininku Biblijos presbiterijonų bažnyčios parapijose. 1948 su šeima persikėlė į Šveicariją, kur 1955 kartu su žmona įkūrė L'Abri (pranc. "prieglobstis") draugiją. Šiandien L'Abri gyvenimo ir studijų centrai veikia dešimtyje šalių (tarptautinė "L'Abri fellowship" žr. http://labri.org ). 

Read more ...

Holger Lahayne

Tęsinys, skaitykite nuo pradžios čia

Bažnyčios 
Evangelikų ir katalikų bažnyčių pastatai iš pirmo žvilgsnio dažniai nelabai skiriasi. Abiejų konfesijų vidaus architektūros įvairovė taip pat labai didelė. Bendrai katalikų šventovių bruožas – didesnis puošnumas, tačiau yra ir labai kuklių bažnyčių. O tarp evangelikų kartais kaip tik rastume tokių, kai pagalvoji, ar tik nebus jie pabandę su pačia Roma parungtyniauti – tokie stulbinantys ir įspūdingi pastatai su dideliais ir prašmatniais altoriais (pvz., Šv. Pauliaus katedra Londone arba Berlyno evangelikų katedra).

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas