Kėdainių parapijos klebonija tarnaus kilniam tikslui

Kėdainių evangelikų reformatų parapijai priklausanti buvusi klebonija pradėta tvarkyti Bažnyčios, GAW fondo bei Lipės bažnyčios (Vokietija), pagalba. Tai yra investicinis projektas, nes didžioji dalis lėšų yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios santaupos. Ateityje už nuomą gautos lėšos bus grąžintos - didžioji dalis į dvasininkų pensijų fondą.

Pastatas buvo apleistas, nenaudojamas daug metų – tik leista savivaldybės archeologui ir dailininkui laikyti savo rakandus. Bet pastato stogas pradėjo praleisti vandenį, pridaryta nemažai žalos, ilgą laiką  nešildomos patalpos irgi darė savo. Savivaldybė ėmė siuntinėti raštus su prašymu tvarkyti pastatą.

Kaip prikelti naujam gyvenimui šį istorinį ir brangų ne tik kėdainiečiams pastatą buvo svarstoma Konsistorijos posėdžiuose, siūlomi įvairūs variantai.

Pastatyti naują pastatą būtų buvę paprasčiau ir pigiau, bet pastatas – istorinis, pačioje Kėdainių širdyje: iš vienos pusės yra istorinė XVII a. statyta renesansinė rotušė, iš kitos – to paties laikotarpio ir stiliaus evangelikų reformatų bažnyčia.

Sovietmečiu čia buvo sporto mokyklos administracija (pačioje bažnyčioje buvo sporto salė) ir persirengimo kambariai, o atgavus nepriklausomybę Klebonijos pastatas grąžintas Bažnyčiai. Parapija kurį laiką juo naudojo kaip klebonija, rinkdavosi po pamaldų pabendrauti, priimdavo svečius. Reikėjo nuspręsti, ar leisti pastatui sunykti, ar jį gelbėti.

2020 metais Konsistorija nusprendė investuoti savas bei partnerių lėšas į buvusios Kėdainių reformatų klebonijos renovaciją, po to pastatą nuomoti ir susigrąžinti įdėtas lėšas. 

2018 metais LERB ekonomu paskirtas M. Jukonis. Klebonijos renovavimas tapo vos ne pagrindiniu ekonomo Merūno kuruojamu objektu bei Kėdainių parapijos pirmininko Ramūno Šeliako kasdieniu rūpesčiu.
Remontas, po įvairių derinimų, prasidėjo per pačią koronaviruso pandemiją. Pagrindinis etapas buvo planuotas 2022 m. pradžioje, tačiau prasidėjęs karas Ukrainoje kiek sujaukė planus ir ne tik užtęsė darbus, bet ir pabrangino.

Pastate buvo atliktas kapitalinis remontas: pakeistas čerpių stogas, sudėti nauji mediniai šilti langai, pakeista visa elektros instaliacija, santechnika, šildymo ir vėdinimo sistema, pastatas apšiltintas, sutvarkytas fasadas ir kt.

2023 m. sausio mėn. vidaus remonto darbai baigti, o nuo vasario mėn. patalpos išnuomotos asociacijai VšĮ Kėdainių samariečiai, kurie jau anksčiau nuomojo reformatams priklausančius taip vadinamus Rektorių namus (priešais reformatų bažnyčią). 

Asociacija Kėdainių samariečiai įkurta Kėdainiuose 2019 metais ir sėkmingai veikia, padėdama nepasiturintiems, socialiai remtiniems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms. Jie yra padalinys pasaulyje plačiai žinomos Samariečių Bendrijos, įkurtos Lietuvoje atgavus nepriklausomybę 1992 metais. Šios Bendrijos prezidente išrinkta Sonata Patkauskaitė, vadovaujanti Kėdainių samariečiams, kurie gražiai bendrauja su reformatų parapija. Žiemą jų patalpose buvo laikomos pamaldos. 2021 metais prisidėjo rengiant Reformacijos dienos minėjimo iškilmingas pamaldas, į kurias buvo suvažiavo reformatai iš beveik visų Lietuvos parapijų.

InfoRef_LT

  

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376