Dėl patarnavimų COVID-19 viruso pandemijos metu

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, atsižvelgdama į sugriežtintus karantino Lietuvoje reikalavimus ir rekomendacijas dėl COVID-19 viruso pandemijos nutaria:

  1. Iki karantino pabaigos pamaldas laikyti tik nuotoliniu būdu interneto technologijų pagalba. Parapijų vadovybės pačios sprendžia dėl pamaldų kiekio ir dažnumo, tęsimo ar laikino sustabdymo. Pamaldų filmavimo ar/ir transliavimo iš bažnyčios pastato metu, jose dalyvauja tik dvasininkas (-ai) ir minimaliai - muzikos ar/ir giedojimo tarnautojai bei techninis darbuotojas (rekomenduojama iš vienos ar dviejų šeimų) laikydamiesi visų higienos ir saugumo reikalavimų.
  2. Krikšto Konfirmacijos ir santuokos patarnavimus atidėti iki karantino pabaigos.
  3. Laidotuvių patarnavimai galimi, juos atliekant griežtai laikantis valstybės atsakingų institucijų instrukcijų bei rekomendacijų.
  4. Individualūs sielovadiniai patarnavimai asmeniui ar šeimoje galimi, tačiau laikantis visų saugumo rekomendacijų, įvertinus konkretų atvejį, gavus gen. superintendento sutikimą.
  5. Biblijos, katekizmo studijas, konfirmantų užsiėmimus ar kitus mokymus, Konsistorijos posėdžius, dvasininkų, kuratorių sesijas, parapijų tarybų ar valdybų posėdžius vykdyti tik nuotoliniu būdu, nesant galimybei – atidėti iki karantino pabaigos.

Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas

Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, idant tau sektųsi, kad ir kur eitumei! (Joz 1,7)

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376