Senjorato raštinės adresas:

Lietuvos ev. ref. generalinio superintendento - senjorato raštinė  veikia Vilniuje, adresu:

Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius

Tel.: +370 673004537, +370 655 43678

Raštinėje dirba:

Kun. Tomas Šernas, generalinis superintendentas, Raštinės vadovas, tel.: +370 655 43677; el. paštas: vilnius @ ref.lt (raštinėje - pagal poreikį)

Kun. Raimondas Stankevičius vicesuperintendentas, tel.:+370 655 43678; el.paštas: raimondas @ ref.lt (raštinėje II-V darbo valandomis laisvu nuo kitos tarnystės metu)

Kanclerė - Vida Cupreva, tel.:  +370 673 04537 info @ ref.lt (raštinėje   II-V darbo valandomis)

Buhalterė - Asta Striškienė, tel.: +370 671 38188 (raštinėje - pagal poreikį)

Kun. Rimas Mikalauskas, Konsistorijos viceprezidentas, tel.+370 686 66383; el. paštas: senior @ ref.lt (reziduoja Biržuose) 


 

Kun. Tomas Šernas

Sugrįžti prie šios temos mane paskatino neseniai  perskaitytos knygos. Jaunas musulmonas  Nabeel Qureshi atsivertė į krikščionybę ir parašė knygą IEŠKOJAU ALACHO, SURADAU JĖZŲ.
Vienas iš jam sunkiai suvokiamų krikščionybės klausimų buvo Trejybė. Musulmonui  sunku  suvokti Vienatinio Dievo tiesos trejybiškumą. Netikėtai kelio pradžia į Trejybės suvokimą tapo chemijos pamoka. 

Skaityti daugiau...

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, kunigas Tomas Šernas pasirašė šalių susitarimą dėl vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių evangelikų reformatų sielovados.

„Šiame bendradarbiavime matome didžiulę vertę ir prasmę. Dažnai kalbame apie visuomenės bėdas, bet turime pripažinti, kad ir mūsų sistemoje pasitaiko problemų, kurias, deja, pastebime per vėlai. Esame dėkingi, kad evangelikų reformatų kunigai prisidės prie pagalbos kluptelėjusiam ir padės sustiprinti pareigūnų dvasią“, – antradienį įvykusio susitikimo metu sakė ministras T.Žilinskas.

Skaityti daugiau...

2016 m. gegužės 3-ją Panevėžyje antrąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija. Pirmą kartą (2016.04.01.) susirinkusi komisija nusprendė ruošti teologinius dokumentus, kuriais remiantis būtų galima grįsti abiejų Bažnyčių susitarimus ekumeniniam bendradarbiavimui.

Skaityti daugiau...

"Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi".
Eklz. 3,1

Atrodo, jog reformatų Bažnyčioje atėjo metas apgalvoti savo viziją ir misiją. Suvokti, kas mes esame, kur link einame, kur norime nueiti - ką norime pasiekti, kokiais būdais to sieksime. Jeigu įvardijame, ką norime pasiekti, tai įvardijame savo viziją. Kai nusprendžiame, kokiais būdais sieksime savo vizijos, tai įvardijame savo misiją.

Iš pradžių reikia apibrėžti, kas mes, t.y. reformatų Bažnyčia, esame. Kokioje padėtyje esame. Jeigu tiksliai tai įvardinsime, bus lengviau suvokti ir nubrėžti mūsų viziją su misija.

Skaityti daugiau...

Tik prasidėjus 2016-siems metams, sausio 9-ją, Bažnyčioje Tikėjimo Žodis įvyko atviras visuotinis susirinkimas – Sinodas. Jame svečių teisėmis buvo pakviesti dalyvauti ir Reformatų Bažnyčios atstovai. Sveikinimo žodį ir ateities galimo bendradarbiavimo viziją išsakė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Šiame susirinkime reformatams atstovavo ir Sinodo kuratorius Giedrius Vaitiekūnas bei Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Sinodas buvo pradėtas pastorių Tarybos pirmininko Ramūno Juknos įžanginiu žodžiu, Bažnyčios šlovintojų giesmėmis, vyr. pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus pamokslu bei maldomis.

Skaityti daugiau...

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction