BALTIJOS REGIONO ŠALIŲ KAPELIONŲ XXII KONFERENCIJA

Gegužės 8-11 d. Gdynėje vyko XXII Baltijos jūros regiono karo kapelionų konferencija 2023 m., kurią organizavo Lenkijos kariuomenės evangelikų sielovados distriktas (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe).

Gdynėje susitiko kapelionai iš Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Lietuvos*, Latvijos, Estijos, Ukrainos, JAV ir Lenkijos, kurie dalijosi savo patirtimi apie savo šalyse vykdomą vienadienę karinę tarnystę. Konferencija prasidėjo pamaldomis Sopoto evangelikų liuteronų bažnyčioje, kur susirinkusius svečius pasveikino Pamario ir Didžiosios Lenkijos evangelikų liuteronų vyskupijos vyskupas prof. Marcinas Hintzas. Kapelionų konferencijos atidarymo pamaldoms vadovavo karių evangelikų vyskupas Marcinas Makula, kuris skelbė Dievo Žodį. Pamokslavo apie stebuklą, kurį Jėzus Kristus padarė, kai dviem žuvimis ir penkiais duonos kepalėliais pamaitino penkis tūkstančius susirinkusių žmonių (Jn 6, 5-15). Liturgijos metu Dievo Žodžio skaitymui ir bendrai bažnytinei maldai vadovavo kapelionai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Estijos ir Ukrainos.

Antroji tarptautinės Baltijos šalių kapelionų konferencijos diena prasidėjo bendra rytine malda ir giedojimu. Ryto pamaldoms vadovavo kapelionas majoras kun. Marcinas Konieczny, kun. Danielis Ferkas ir JAV karo kapelionai. Svarbiausias dienos akcentas buvo Ukrainos kariuomenės evangelikų kapelionės Olenos Legenčiuk paskaita-pasidalinimas, pasakojanti apie priešakinėse fronto linijoje su Rusijos agresoriumi kovojančių Ukrainos karių ir kapelionų kasdienybę, sunkumus. Kapelionės praktika ir patirtis, taip pat pastoracinės veiklos etiniai aspektai sulaukė didelio visų dalyvių susidomėjimo.

Antrąją paskaitą skaitė vyskupas prof. Marcin‘as Hintz‘as, nagrinėjęs karo ir taikos pasaulyje klausimus per etinę-filosofinę-krikščioniškąją prizmę. Antroji diena baigėsi kapeliono komandoro leitenanto kun. Tadeusz‘o Jelinek‘o paskaita, kurioje buvo atskleista kasdienė kapelionų tarnystė tarp Karinių jūrų pajėgų karių. Toliau vyko panelinės diskusijos, kurios suteikė puikią galimybę kapelionams pasidalinti patirtimi, taip pat praturtino konferencijos dalyvių žinias apie įvairias kapelionų veiklas ir iniciatyvas.

Trečioji tarptautinės Baltijos šalių kapelionų konferencijos diena prasidėjo Vokietijos karinių jūrų pajėgų dekano kun. Armin‘o Mentzel‘io malda, po kurios giesmes vedė JAV karinių jūrų pajėgų kapelionai, lydimi kun. Daniel‘io Ferk‘o. Po pamaldų konferencijos dalyviai išklausė Lenkijos kariuomenės operatyvinės vadovybės štabo viršininko pavaduotojo, brigados generolo Mirosław‘o Polakow‘o paskaitą Kapeliono vaidmuo karinėse operacijose vado požiūriu. Po paskaitos vyko konferencijos dalyvių diskusija, kurios metu generolas atsakė į daugybę klausimų. Po pietų konferencijos svečiai aplankė Gdansko miestą ir Europos solidarumo centrą. Programos kulminacija tapo pamaldos Gdansko Šv. Brigitos bazilikoje, kurioms vadovavo vyskupas Marcin‘as Makula, o pamokslą sakė evangelikų vyskupas iš Vokietijos  dr. Bernard‘as Felmberg‘as.

Paskutinę Baltijos šalių kapelionų konferencijos dieną buvo apsilankyta svetingos Gdynės jūrų akademijos patalpose ir išklausyta komendanto, rektoriaus kontradmirolo prof. Tomasz‘o Szubrycht‘o paskaita Kapelionų dvasinės paramos vaidmuo jūrų operacijose ir kasdienėje jūrų akademijos veikloje. Po paskaitos konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kasdiene Jūrų akademijos veikla ir apžiūrėti akademijos infrastruktūrą.

XXII Baltijos šalių karo kapelionų konferencija baigėsi vyskupo Martino Makulos malda ir palaiminimu bei kvietimu konferencijos svečiams atvykti į Estiją 2024 metais, kur vyks kitas karo kapelionų suvažiavimas.

 

*Redakcijos pastaba: Iš Lietuvos konferencijoje dalyvavo Karių evangelikų sielovados distrikto superintendentas, evangelikų karių vyr. kapelionas kun. Rimas Mikalauskas.

Šiuo metu karių evangelikų sielovada veikia Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios 2014 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi bei Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo aktais. Deja, ji nesuteikia pilnaverčio dvasinio patarnavimo kariuomenėje tarnaujantiems kariams evangelikams. Išlieka aktualus evangelikų siekis Lietuvos kariuomenėje suvienodinti  karių evangelikų sielovados sąlygas su pilnaverčiai veikiančia karių katalikų sielovada.

 

Išvertė Renata Mikalauskienė
iš  Lenkijos karių evangelikų sielovados žurnalo  Wiara i mundur; Metai XVI nr3 (82),  2023 birželis-liepa

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376