Senjorato raštinės adresas:

Lietuvos ev. ref. generalinio superintendento - senjorato raštinė  veikia Vilniuje, adresu:

Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius

Tel.: +370 69904137, +370 655 43678

Raštinėje dirba:

Kun. Raimondas Stankevičius,  generalinis superintendentas, Raštinės vadovas,  tel.:+370 655 43678; el.paštas: raimondas @ ref.lt (raštinėje II-V darbo valandomis laisvu nuo kitos tarnystės metu)

Kun. Tomas Šernas, vicesuperintendentas, tel.: +370 655 43677; el. paštas: vilnius @ ref.lt (patarnauja pagal poreikį)

Kanclerė - Alė Klovaitė, tel.: +370 69904137 info @ ref.lt (raštinėje   II-V darbo valandomis)


 

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, kunigas Tomas Šernas pasirašė šalių susitarimą dėl vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių evangelikų reformatų sielovados.

„Šiame bendradarbiavime matome didžiulę vertę ir prasmę. Dažnai kalbame apie visuomenės bėdas, bet turime pripažinti, kad ir mūsų sistemoje pasitaiko problemų, kurias, deja, pastebime per vėlai. Esame dėkingi, kad evangelikų reformatų kunigai prisidės prie pagalbos kluptelėjusiam ir padės sustiprinti pareigūnų dvasią“, – antradienį įvykusio susitikimo metu sakė ministras T.Žilinskas.

Read more ...

2016 m. gegužės 3-ją Panevėžyje antrąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija. Pirmą kartą (2016.04.01.) susirinkusi komisija nusprendė ruošti teologinius dokumentus, kuriais remiantis būtų galima grįsti abiejų Bažnyčių susitarimus ekumeniniam bendradarbiavimui.

Read more ...

"Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi".
Eklz. 3,1

Atrodo, jog reformatų Bažnyčioje atėjo metas apgalvoti savo viziją ir misiją. Suvokti, kas mes esame, kur link einame, kur norime nueiti - ką norime pasiekti, kokiais būdais to sieksime. Jeigu įvardijame, ką norime pasiekti, tai įvardijame savo viziją. Kai nusprendžiame, kokiais būdais sieksime savo vizijos, tai įvardijame savo misiją.

Iš pradžių reikia apibrėžti, kas mes, t.y. reformatų Bažnyčia, esame. Kokioje padėtyje esame. Jeigu tiksliai tai įvardinsime, bus lengviau suvokti ir nubrėžti mūsų viziją su misija.

Read more ...

Tik prasidėjus 2016-siems metams, sausio 9-ją, Bažnyčioje Tikėjimo Žodis įvyko atviras visuotinis susirinkimas – Sinodas. Jame svečių teisėmis buvo pakviesti dalyvauti ir Reformatų Bažnyčios atstovai. Sveikinimo žodį ir ateities galimo bendradarbiavimo viziją išsakė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Šiame susirinkime reformatams atstovavo ir Sinodo kuratorius Giedrius Vaitiekūnas bei Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Sinodas buvo pradėtas pastorių Tarybos pirmininko Ramūno Juknos įžanginiu žodžiu, Bažnyčios šlovintojų giesmėmis, vyr. pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus pamokslu bei maldomis.

Read more ...

"Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą To, kuris jį sukūrė".
Kol 3, 9-10

Gimęs tvartelyje Dievo Sūnus nenori tavęs apakinti savo karališku spindesiu ir didingumu. Jėzus tave nori turėti kaip draugą, bet ne tarną. Jėzaus gundyme Šėtonas siūlė vadovavimą visoms karalystėms, bet Jėzus atsisakė. Dar yra patvirtinimas Šventajame Rašte, nes parašyta: „Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas" Jono 15,15

Laisvas žmogus pats turi nueiti skirtą kelią. Jo atsivertimas, tapimas Jėzaus draugu – tai gyvas pasikeitimo ir atsinaujinimo procesas mumyse. Dievas tik pastato kelio ženklus mūsų gyvenimo kelyje. Ženklai nurodo: „Atsargiai, čia yra aklavietė, čia posūkis, čia žaidžia vaikai, čia judėjimas draudžiamas."

Jėzus nori tų, kurie vykdytų jo valią kaip draugai, bet ne kaip tarnai. Jėzus mums siūlo savo meilę. Juk Evangelija sako: "Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda". Jono 15,13

Kalėdų šventės - ypatinga proga paprašyti Dievo, kad jis jus, jūsų santykius, jūsų šeimą ir jūsų Bažnyčią atnaujintų. Pagal Viešpaties atvaizdą.

Kun. Tomas Šernas
Generalinis superintendentas

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas