iš kairės: vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis, kun. Rimas Mikalauskas, vyriausybės patarėja Diana Varnaitė, kancleris Algirdas Stončaitis ir vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius.

Vasario mėnesio paskutinį trečiadienį  (2019 02 27) Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Kanceliarijos iniciatyva įvyko Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovų susitikimas su LR Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu ir jo pirmuoju pavaduotoju Deividu Matulioniu.

Dėl sveikatos negalėjusį susitikime dalyvauti generalinį superintendentą kunigą Tomą Šerną pavadavo vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius, kartu su juo susitikime dalyvavo Konsistorijos viceprezidentas ir Lietuvos Kariuomenės evangelinės sielovados vyr. kapelionas, Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Susitikimą koordinavo Vyriausybės patarėja religiniais klausimais  Diana Varnaitė.

Susitikimas praėjo dalykiškoje aplinkoje, lydimas skaidrios nuotaikos. Vyriausybės kancleris informavo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia susipažinti su visų Lietuvos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų vadovybėmis, bendruomenių gyvenimo iššūkiais. Panašaus pobūdžio susitikimai jau vyko ir numatomi dar ateityje. Kancleris Algirdas Stončaitis domėjosi Bažnyčios šių dienų iššūkiais ir poreikiais, Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bendradarbiavimo galimybėmis. Kancleris kalbėjo apie Vidaus reikalų ministerijos tarnautojų dvasiniams poreikiams patenkinti skirtai kapeliono tarnystei rengiamą įstatymą. Evangelikų karių vyriausias kapelionas kun. Rimas Mikalauskas papasakojo apie vykdomą darbą, atstatant pilnavertę karių evangelikų sielovadą Lietuvos kariuomenėje, apie sutinkamą šiam uždaviniui bendrą palankumą bei iškylančius sunkumus. Buvo kalbėta ir apie baigiamą parengti Valstybės susitarimo su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia projektą, kurio galutinis priėmimas šiuo metu netikėtai "užšalo". Jam, su kai kuriomis pastabomis, pritarė visos ministerijos. Bažnyčios atstovai pastebėjo tam tikros politinės valios išsekimą ir iškilusius trikdžius bei būtiną susitelkimą pabaigti juos išspręsti.

Vyriausybės ir Bažnyčios atstovai aptarė Statistikos departamento veiksmus renkant informaciją apie Lietuvos gyventojų savęs priskyrimą religinei bendruomenei, to reikalingumą bei praktinį įgyvendinimą.

Buvo diskutuota apie dar nesugrąžintą bažnytinį turtą, kuris labiau susijęs su istoriniu teisingumu ir, apskritai, religinių bendruomenių pasitikėjimu sava Valstybe. Pasidžiaugta jau pasiektais šioje srityje laimėjimais - evangelikams reformatams sugrąžintu Kauno reformatų bažnyčios pastatu Ožeškienės gatvėje. Vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius pakvietė Vyriausybės kanclerį į Kauno evangelikų reformatų bažnyčios atgavimo padėkos pamaldas šių metų balandžio 27 dieną.

InfoRef_LT

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas