Senjorato raštinės adresas:

Lietuvos ev. ref. generalinio superintendento - senjorato raštinė  veikia Vilniuje, adresu:

Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius

Tel.: +370 69904137, +370 655 43678

Raštinėje dirba:

Kanclerė - Alė Klovaitė, tel.: +370 69904137 info@ref.lt (raštinėje  II-V darbo valandomis)

Kun. Raimondas Stankevičius,  generalinis superintendentas, Raštinės vadovas,  tel.:+370 655 43678; el.paštas: raimondas@ref.lt (raštinėje II-V darbo valandomis laisvu nuo kitos tarnystės metu)

Kun. Rimas Mikalauskas, vicesuperintendentas, Biržų parapijos klebonas, tel.: +370 686 66383; (reziduoja Biržų raštinėje adresu: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai, II-V nuo 9 iki 13 val.)


 

Dėl Stambulo konvencijos

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2021 vasario 27 d. posėdyje nusprendė pareikšti Bažnyčios poziciją dėl rengiamos ratifikuoti Stambulo konvencijos ir kreipiasi į Lietuvos respublikos prezidentą, Lietuvos respublikos Seimą ir visus šalies tikinčiuosius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos pozicija apie Europos Tarybos Konvencijos (Stambulo konvencija) dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimą:

Skaityti daugiau...

Rekomendacija: Nepraleiskime savųjų susirinkimų (Hbr 10,25a)

Brangūs tikėjimo namiškiai, Reformatų Bažnyčios tikintieji,

Daug laiko kantriai saugodamiesi netikėtai užklupusios pavojingos ligos padarinių, daugelis tikinčiųjų gyvai ir viešai nelankė Dievo Surinkimų. Apaštalas Paulius Hbr 10,25 moko: Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.

Skaityti daugiau...

2020 m. Kalėdos

1 Sam 2,2-4: Nėra kito Šventojo kaip VIEŠPATS, tikrai nėra kito šalia tavęs; nėra Uolos kaip mūsų Dievas. 3Liaukitės išdidžiai kalbėję, teneišeina iš jūsų lūpų įžūlus žodis. Juk VIEŠPATS yra visa žinantis Dievas, – jis nulemia veiksmus. 4Galiūnų lankai sulaužomi, o silpnieji apsijuosia jėga.

Skaityti daugiau...

Reformacijos diena!

Soli Deo Gloria! Šiais nuostabiais žodžiais kreipiuosi į Jus – tikėjimo namiškiai, sveikindamas Reformacijos dienoje. Šiandien tai viena iškiliausių dienų metuose, kai visi evangelikai, kokio išpažinimo bebūtų, džiaugiasi Reformacijos vaisiais, džiaugiasi ta mažyte sėkla, grūdeliu, pasėtu prieš daugiau nei 500 metų. Vienur šis grūdelis sudygo tvirčiau, kitur silpniau, tačiau visur davė derlių, vienur – šimteriopą grūdą, kitur – šešiasdešimteriopą, dar kitur – trisdešimteriopą. Ir šis derlius Šlovina Dievą – Vienam Dievui Garbė!

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376