Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas!

 Malonės Dievui amžinam
Ir Kristui, Sūnui jo mielam,
Podraug su Šventa Dvasia,
Tesie garbė ir padėka. Aleliuja!
[Giesmynėlis su maldomis „Karys evangelikas“ 1938 m.]
 

Jn 11, 25: Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.

Tikėjimo namiškiai, šiemečiame Velykų laike vėl turime baisius išbandymus – šalia vyksta karas, žudynės, sugriovimai, tragedijos. Kur mūsų paguoda? Kur mūsų viltis? Kur taika ir ramybė? Kur mūsų normalus gyvenimas? Į šį klausimą labai trumpai konkrečiai ir tiksliai atsako pats Viešpats Jėzus Kristus: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.“

Būtent Velykos yra Jėzaus prisikėlimas ir gyvenimas mums. Velykos gali būti ir mūsų prisikėlimas tikėjimui Jėzumi ir mūsų mirtis nuodėmei.

Galvodami apie Jėzaus auką ant kryžiaus, prisikėlimą, save ir savo artimą, gyvendami labai neramiame pasaulyje - „Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis“ (Rom 12,18)

 
Generalinis superintendentas
 

2022 Viešpaties metai, Velykos

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376