Žodis angelas yra sen. graikų kilmės - αγγελοζ arba hebrajų mal'āk , reiškia "pasiuntinys, kurjeris, reprezentantas". Vienoje svarbiausioje evangelikų reformatų išpažinimo knygoje - Antrojoje Helvetinėje konfesijoje (1566) apie angelus yra rašoma VII skyriuje:

„Visus kūrinius pranoksta angelai ir žmonės. Apie angelus Šventasis Raštas skelbia: "Vėjus tu imi savo pasiuntiniais, žaibų liepsnas savo tarnais." (Ps 104,4), taip pat: "Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?" (Žyd 1,14). O apie velnią liudija pats Viešpats Jėzus: "Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas" (Jn 8,44b).Todėl mokome, jog kai kurie angelai liko paklusnūs ir buvo paskirti ištikimai tarnauti Dievui ir žmonėms, o kiti savo valia nupuolė, buvo nutrenkti į prapultį ir tapo bet kokio gėrio bei tikinčiųjų priešais, ir t.t."
Daugiau apie angelus rekomenduojame paskaityti Holger Lahayne straipsnį „Angelai - kas jie tokie?" Šis straipsnis buvo paskalbtas Lietuvos studentų krikščionių bendrijos internetinėje svetainėje.

Read more ...

Amen žodis kilęs iš hebrajiško žodžio אָמֵן , reikšmė - „tikra tiesa". Visos krikščioniškos konfesijos perėmė šį biblijinį pritarimo žodį. Naudojamas jis pabaigiant maldą ar tikėjimo išpažinimą privačiai ar bendrai pamaldų liturgijoje.

Read more ...
Apie Sekmines dažnai galvojame gana schematiškai. Tai yra Bažnyčios gimimo diena ir dar tai, ką suprantame kaip Dvasios dovanas, palaiminimą bei visokį klestėjimą: "Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats Viešpats". (1 Kor 12, 4-5)
 
Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys                        8 650 50302

        

Holger Lahayne                    8 686 60684
    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
    8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas