Kauno ref baz.1

(E. Ožeškienės g. 41, Kaunas)

Pamokslai - anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą.
Esame draugiški šeimoms su vaikais (vyksta vaikų tarnavimas, šildomas vaikų kambarys). Po pamaldų yra galimybė pasilikti bendravimui. Savaitės viduryje vyksta Biblijos studijos (atskirai moterims ir vyrams).

 

Kauno evangelikų reformatų parapijos administratorius: vicesuperintendentas kun. Tomas Šernas.

Parapijoje tarnauja kunigas misionierius Frank van Dalen (pamokslai anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą), tel. +370 61601303, el. p. fvandalen@worldwitness.org.

Katechetas Dainius Jaudegis

Parapijos valdybos pirmininkė: Eglė Grucytė tel. +370 69919871, el.p. advokate.grucyte@gmail.com.


Parapijos Facebook puslapį galite pasiekti per šią nuorodą.  

Parapijos banko sąskaita aukojimui ar Kauno bažnyčios atstatymui remti: LT317300010002252905 (Swedbank).
Gavėjas: Kauno evangelikų reformatų parapija 

Savaitės įprastos veiklos:

Antradieniais, 10:30–12:30 val.
Biblijos studijos moterims (anglų ir lietuvių kalba) Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje, Ožeškienės g. 41.
Kontaktai: Emilija van Dalen, 8 665 18 102

Trečiadieniais,  18:30–20:00 val.
Biblijos studijos universiteto studentėms (moterims, anglų kalba). Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje, Ožeškienės g. 41. Kontaktai: Emilija van Dalen, 8 665 18 102

Ketvirtadieniais
, 7:30 – 8:30 val.
Biblijos studijos vyrams (Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje, E. Ožeškienės g. 41)
Kontaktai: Frank van Dalen, 8 616 10 303 

{google_map}Ozeskienes 41, Kaunas|width:950|height:400{/google_map}

 


 

2022 metų parapijos sesija Kaune

Kauno ev. reformatai 2022 m. vasario 22 d.  įvykusioje ataskaitinėje parapijos Sesijoje patvirtino Tarybos pateiktą 2021 metų finansinę ataskaitą, pirmininko ir dvasininkų ataskaitas. Dėl bažnyčios pastato renovavimo projekto nusprendė dirbti su UAB "Senamiesčio projektai".

Sesija atstovauti Kauno ev. reformatų parapijai 2022 metų Sinode Biržuose sinodalais išrinko Eglę Grucytę, Dainių Jaudegį ir misionierių kun. Franką van Daleną. Jei kuris iš jų negalės važiuoti į Sinodą Biržuose, pavaduos kandidatai Žydrūnas Pavinkšnis ar Dominykas Šukys. 

Skaityti daugiau...

PRIEŠ 30 METŲ KAUNE

Kauno reformatų bažnyčia pradėta statyti 1937 m., o 1940 metais, užėjus sovietų valdžiai, nebaigta įrengti buvo nusavinta, paversta sandėliu, sporto sale.

 Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo ilgą laiką dar vis nebuvo atiduota tikriesiems savininkams – statytojams reformatams.

Pirmoms pamaldoms reformatai buvo įleisti „svečių“ teisėmis 1992 m gegužės 3 dieną, laikė diakonas Julius Norvila. 

Skaityti daugiau...

Kaune pamokslauja kun. Tomas Shoger

Rita Jaudegienė

Jau antrą kartą į Lietuvą iš JAV atvyksta kunigas Tomas Shoger su žmona Sue tarnauti Kauno reformatų parapijoje, kai šioje bažnyčioje nuolatos tarnaujantis misionierius kun. Frankas van Dalen ir jo žmona Emily išvyksta į JAV atostogų.

Tomas  ir Sue Shoger gyvena Šiaurės Karolinoje, JAV. Kun. Tomui Shoger 71 metai. Prieš 5 metus, po 32 metų dvasininko tarnystės, jis išėjo į pensiją.

Skaityti daugiau...

Vieno vaiko istorija

Emily van Dalen

Mūsų, Kauno parapijoje, yra jauna moteris, kuri yra kilusi iš skurdžių, alkoholiu pritvinkusių namų, - panašių namų, kuriuose auga nemažai vaikų. Jaunosios parapijietės šeimoje buvo keturi vaikai. Ir vieną kartą, ši, tuo metu buvusi maža, septynerių metų, mergaitė, buvo pakviesta į mažą Biblijos klubą, į namus pas moteriškę gyvenančią toje pačioje gatvelėje. Moteriškės namai taip pat buvo paprasti, be prabangos. Tačiau ši moteris buvo motina, žmogus, kuris myli Jėzų ir pastebėjusi skausmą ir pasimetimą mažosios mergaitės akyse.

Skaityti daugiau...

Sekminės Kaune

Indrė Pavinkšnienė

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje.“ (Apd 2,1).

Po ilgos pertraukos, kuri vyko dėl šalyje paskelbto karantino, Sekminių proga Kauno evangelikų reformatų bažnyčios parapijiečiai gana gausiai susirinko į pamaldas, kurių metu giesmėmis ir maldomis šlovino Viešpatį. Po pamaldų vieni kitų pasiilgę, besidžiaugdami susitikimu ir Sekminių švente lauke po žaliuojančiomis liepomis parapijiečiai surengė  pikniką, kurio metu po ilgos pertraukos dovanojo vienas kitam savo dėmesį, mėgavosi bendravimu vienas su kitu.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376