PRIEŠ 30 METŲ KAUNE

Kauno reformatų bažnyčia pradėta statyti 1937 m., o 1940 metais, užėjus sovietų valdžiai, nebaigta įrengti buvo nusavinta, paversta sandėliu, sporto sale.

 Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo ilgą laiką dar vis nebuvo atiduota tikriesiems savininkams – statytojams reformatams.

Pirmoms pamaldoms reformatai buvo įleisti „svečių“ teisėmis 1992 m gegužės 3 dieną, laikė diakonas Julius Norvila. 

Po 1991metų rugpjūčio pučo (1991-08-(19-21) leista parapijiečiams naudotis bažnyčios pastato antrame aukšte esančiomis patalpomis: pamaldų sale (10x15 metrų) ir keliais kambariais. Be to, buvo leista naudotis ir trečiame aukšte esančiu kambariu, kur dabar yra biblioteka. Pamaldų salė – tai policijos mokyklos sporto salė, kurioje treniravosi krepšininkai. Ant sienų buvo prikaltos krepšinio lentos su krepšiais. Reikėjo visa tai  nuimti, minimaliai patvarkyti patalpas, gauti kėdes, stalą ir kitą inventorių, kad galima būtų laikyti pamaldas.

Reformatai kvietė kauniečius į talkas tvarkyti patalpas, parengti salę pamaldoms. Išlikusi nuotrauka, įamžinusi būrelį parapijiečių po vienos iš tokių talkų 1992 metų balandžio mėnesį.

 

Nuotraukoje:

Stovi iš kairės: Leokadija Puodžiūnienė, Danguolė Janušauskienė, Elena Jovarauskienė, X, diak. Julius Norvila, Emilija Rudaitienė, Lina Puodžiūnaitė, Vytautas Puodžiūnas.

Sėdi iš kairės: Renata Vingrienė, Vitalija Norvilienė, Erika Galvelytė, Paulius Mitra, Ramutė Mitrienė, Olga Palšienė, Vytenis Romeika, X.

 

Irtos Lovkienės inf.

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376