Kun. Tomas Šernas

Vienam mano pažįstamam vyrui labai tinka vilkėti griežtą klasikinį kostiumą su visais būtinais elementais - baltais marškiniais, kalklaryšiu... Galėtų būti modeliu demonstracijoms. Bet jis vengia dėvėti kostiumą, net juokais prilygina jį būtinajam reikalingumui ir būtinajai ginčiai. Juk tai nėra kasdieninis rūbas.  O  būtinoji gintis turi būti naudojama tik esant būtinam reikalingumui ir ne daugiau, nei to reikia.  Jei žmogus ginasi ar gina kitus žmones, leidžiama naudoti adekvačią „būtiną gintį“, bet jos neviršyti.

Read more ...

kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 2,6-10: Tiesa, tobuliesiems mes skelbiame išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir ne praeinančių šio pasaulio valdovų išmintis.  Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes, jei būtų pažinę, nebūtų šlovės Viešpaties nukryžiavę. Bet skelbiame, kaip parašyta: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.  Dievas mums tai apreiškė per Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. Amen.

Read more ...

Katech. Holger Lahayne

Šiais laikais kiekviena rimtesnė įmonė ar organizacija turi savo „misijos“ formuluotę. Dažniausiai joje vienu sakiniu apibrėžiama pagrindinė veikla. Štai keletas pavyzdžių: „Siūlome vietos gyventojams reikalingas prekes ir paslaugas už prieinamą kainą“ (Maxima); „Jungiame žmones ir verslus geresnei ateičiai“ (Lietuvos geležinkeliai); „Kuriame erdves, kuriose patys norime gyventi ir būti“ (Eika).

Read more ...

Kun.Tomas Šernas

Minint Holokaustą  neretai tenka išgirsti ir skaityti išsireiškimą, jog įvykę dalykai  yra „sveiku protu nesuvokiami“  ir  "nežmoniški". Taip kalboje daroma prielaida, kad masinio žudymo planuotojai ir vykdytojai tarsi neturėjo “sveiko” proto ir todėl buvo tarsi ne-žmonės, greičiau, ligoniai. Turima galvoje, kad tokie žiaurūs veiksmai nesuderinami su protu ir žmogiškumu, t.y. humaniškumu. Tačiau civilius masiškai žudė ne tik naciai, bet ir sąjungininkai, kovoję prieš nacistinę Vokietiją II-ame Pasauliniame kare.

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 2,1-5; 1Kai pas jus, broliai, lankiausi, buvau atėjęs skelbti jums Dievo slėpinio ne iškilnia kalba ar išmintimi. 2Mat buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą. 3` Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. 4Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne įtikinantys išminties žodžiai, o Dvasios galybės parodymas, 5kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe.

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas