Kun.Tomas Šernas

Tęsinys. Skaityti nuo pradžios

Romos katalikai mano, kad Romos vyskupas (Popiežius) yra apaštalo Petro įpėdinis, o Petras  buvęs pirmuoju Popiežiumi. Tai suteikia jam Romos katalikų bažnyčioje tam tikras ypatingas teises, kurios grindžiamos Biblija ir Romos bažnytine tradicija.

Read more ...

Kun. Tomas Šernas

Romos katalikai mano, kad Petras buvęs pirmuoju Popiežiumi, Romos vyskupas - Popiežius yra apaštalo Petro įpėdinis. Tai suteikia Popiežiui tam tikras ypatingas teises Romos katalikų bažnyčioje. Tos išskirtinės teisės grindžiamos Biblija ir Romos bažnytine tradicija.

Simbolinę Petro vardo prasmę atskleidžia Jėzaus žodžiai, kad Simonas Jonos sūnus būsiantis uola (petrus), ant kurios jis pastatysiąs savo bažnyčią. Romos katalikai tiki, kad šiais žodžiais Jėzus padarė apaštalą Petrą tiek Bažnyčios pamatu, tiek jos galva – pirmuoju popiežiumi.

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 2, 11-16: Kuris žmogus žino kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo Dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Apie tai ir kalbame ne žmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus.

Read more ...
Katech. Holger Lahayne
Dubingiai, 2019-09-07

 

Kai girdime vardą „Radvila“, pirmiausiai galvojame apie žymius valstybės veikėjus ir karžygius; apie Mikalojų Radvilą Juodąjį ir jo pusbrolį Rudajį, kurie palaidoti Dubingiuose. Atminimo plokštėje Dubingių bažnyčios vietoje šlovinama šios giminės didybė ir galybė – „vien jų vardą išgirdę tėvynės priešai spurkdavo kaip žvirbliai“. Iš tikrųjų Reformacijos gyvavimui ir Vokietijoje, ir Lietuvoje, ir kitose šalyse gyvybiškai buvo reikalinga kunigaikščių ir didikų parama bei apsauga.

Read more ...

Kun.Tomas Šernas

Į šį klausimą mes iš karto daug negalvodami atsakome – nuo Dievo  Žodžio. Nesuklystame šiuo atsakymu, bet kaip Evangelijos skelbimą pradeda Jėzus?

Evangelijos skelbimą Jėzus pradeda nuo žydo, t.y., tikinčio žmogaus etikos priminimo  ir padrąsinimo tos etikos laikytis.  Etiką reikėtų suprasti kaip praktišką išreikškimą to, kuo skelbiesi tikįs. Kodėl Evangelija prasideda nuo priminimo? Nes Jėzus reikliai primena ir skelbia tai, ką žydai turėjo gerai žinoti.  Jėzaus žodžiai "Argi neskaitėte…," evangelistų paminėti 10 kartų, o žodis “parašyta”  Naujame Testamente minimas apie 100 kartų. Jis aiškino: „Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.” (Mt 5,17) 

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas