Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 2, 11-16: Kuris žmogus žino kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo Dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Apie tai ir kalbame ne žmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus.

Read more ...
Katech. Holger Lahayne
Dubingiai, 2019-09-07

 

Kai girdime vardą „Radvila“, pirmiausiai galvojame apie žymius valstybės veikėjus ir karžygius; apie Mikalojų Radvilą Juodąjį ir jo pusbrolį Rudajį, kurie palaidoti Dubingiuose. Atminimo plokštėje Dubingių bažnyčios vietoje šlovinama šios giminės didybė ir galybė – „vien jų vardą išgirdę tėvynės priešai spurkdavo kaip žvirbliai“. Iš tikrųjų Reformacijos gyvavimui ir Vokietijoje, ir Lietuvoje, ir kitose šalyse gyvybiškai buvo reikalinga kunigaikščių ir didikų parama bei apsauga.

Read more ...

Kun.Tomas Šernas

Į šį klausimą mes iš karto daug negalvodami atsakome – nuo Dievo  Žodžio. Nesuklystame šiuo atsakymu, bet kaip Evangelijos skelbimą pradeda Jėzus?

Evangelijos skelbimą Jėzus pradeda nuo žydo, t.y., tikinčio žmogaus etikos priminimo  ir padrąsinimo tos etikos laikytis.  Etiką reikėtų suprasti kaip praktišką išreikškimą to, kuo skelbiesi tikįs. Kodėl Evangelija prasideda nuo priminimo? Nes Jėzus reikliai primena ir skelbia tai, ką žydai turėjo gerai žinoti.  Jėzaus žodžiai "Argi neskaitėte…," evangelistų paminėti 10 kartų, o žodis “parašyta”  Naujame Testamente minimas apie 100 kartų. Jis aiškino: „Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.” (Mt 5,17) 

Read more ...

Kun. Tomas Šernas

Vienam mano pažįstamam vyrui labai tinka vilkėti griežtą klasikinį kostiumą su visais būtinais elementais - baltais marškiniais, kalklaryšiu... Galėtų būti modeliu demonstracijoms. Bet jis vengia dėvėti kostiumą, net juokais prilygina jį būtinajam reikalingumui ir būtinajai ginčiai. Juk tai nėra kasdieninis rūbas.  O  būtinoji gintis turi būti naudojama tik esant būtinam reikalingumui ir ne daugiau, nei to reikia.  Jei žmogus ginasi ar gina kitus žmones, leidžiama naudoti adekvačią „būtiną gintį“, bet jos neviršyti.

Read more ...

kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 2,6-10: Tiesa, tobuliesiems mes skelbiame išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir ne praeinančių šio pasaulio valdovų išmintis.  Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes, jei būtų pažinę, nebūtų šlovės Viešpaties nukryžiavę. Bet skelbiame, kaip parašyta: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.  Dievas mums tai apreiškė per Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. Amen.

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas