Katech. Holger Lahayne

19 „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. 20 O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. 21 Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. 22 Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas.

Read more ...

kun. Tomas Šernas 

Manoma, kad 1517 metų spalio 31 d., prieš pat visų Šventųjų šventę,  Martynas Liuteris prie bažnyčios Vitenberge durų prikalė 95 tezes, kuriose pasmerkė Romos katalikų mokymo iškreiptą Evangelijos žinią indulgencijų pardavinėjimą. Ši data tradiciškai laikoma Reformacijos pradžia. Liuteris yra žinomas asmuo, neretai cituojamas istoriniuose, teologiniuose veikaluose.

Tačiau esti nuomonė, jog Martynas Liuteris tų Tezių nekabino ant bažnyčios durų. Buvo šiek tiek kitaip... Kodėl yra net kelios istorinės versijos, kaip Vokietijoje prasidėjo Reformacija?

Read more ...

gen. superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus pasakyta po Palaiminimo 2019 m. rugsėjo 21 d,. Švobiškyje.
Pagrindu paimtas skaitinys iš Laiško romiečiams 12,3.9-10:
Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą.
Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Amen.

Read more ...

Superintendento kun. Tomo Šerno pamokslas, pasakytas iškilmingose pamaldose Švobiškyje 2019 m. rugsėjo 21 dieną. Pamokslui paimtas skaitinys iš Laiško Titui 2,11-15.

Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms  ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje,
laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo.

Read more ...

Kun.Tomas Šernas

Tęsinys. Skaityti nuo pradžios

Romos katalikai mano, kad Romos vyskupas (Popiežius) yra apaštalo Petro įpėdinis, o Petras  buvęs pirmuoju Popiežiumi. Tai suteikia jam Romos katalikų bažnyčioje tam tikras ypatingas teises, kurios grindžiamos Biblija ir Romos bažnytine tradicija.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Romas Pukys

8 650 50302


Sigita Veinzierl
   (ilgalaikėse atostogose)

Tomas Sakas  (akademinėse atostogose)         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas