Įprastai evangelikų reformatų pamaldų pradžia 14:00 val. kiekvieno mėnesio II ir IV sekmadienį
Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje, Ukmergės g. 29.
Pamaldos transliuojamos Facebook Vilniaus, Kauno ir Biržų parapijų paskyrose. 
 
Kapinių šventės vyks:
Birželio 16 d. Ramygalos g. kapinėse. Pradžia 14 val
Liepos 28 d. Šilaičių kapinėse. Pradžia 12 val.
  
*   *   *   *   *   *   * 
 
L.e.p. Valdybos pirm. - Petras Romualdas Puodžiūnas tel.: (8-610) 04399; (8-45) 432952

Iždininkė - Irena Skiauterytė tel.: (8-617) 99268

Parapijos admin. - kun. Raimondas Stankevičius tel.: (8-655) 43678

 
Aukojimas bankiniu pavedimu:
PANEVĖŽIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ PARAPIJA
UKMERGĖS G. 29, 35177, Panevėžys, Lietuva
Kodas 1920088035
Bankas: SWEDBANK AB
Sąskaita LT19 7300 0100 0238 2325

 


Sekmadienio pamaldos ir ataskaitinė Sesija Panevėžio parapijoje

2022 m. kovo 27 dieną Panevėžio evangelikų reformatų parapijoje vyko sekmadieninės pamaldos, kurias laikė katechetas Holger Lahayne. Pamaldose dalyvavo  15 parapijiečių.

Po pamaldų įvyko metinė ataskaitinė Sesija, kurią katechetas pradėjo malda. Darbotvarkės klausimai: seniūnų valdybos pirmininko metinė ataskaita, revizijos komisijos ataskaita,delegatų rinkimai į 2022 m. birželio mėn. 25 – 26 d. eilinį Sinodą Biržuose. 

Skaityti daugiau...

Panevėžiečių išvyka į Dubingius

Irena Skiauterytė

Rugsėjo 4 dieną ant Dubingių piliakalnio, kur anksčiau stovėjo kunigaikščių Radvilų įkurta, o vėliau atstatyta evangelikų reformatų bažnyčia, vietovėje, kuri laikoma Radvilų tėvonija, įvyko evangelikų reformatų pamaldos, skirtos Reformacijos Lietuvoje pradininkams kunigaikščiams Radviloms prisiminti.

Skaityti daugiau...

Pamaldos prie memorialo žuvusiems partizanams Papilyje ir Viešpaties dienos pamaldos Panevėžyje

Irena Skiauterytė

Rugpjūčio 21 d., gražų vasaros pabaigos šeštadienį, grupelė panevėžiečių vyko į Papilį.Tokiu metu kasmet pagerbiami Papilyje palaidoti nužudyti to krašto partizanai, laikomos pamaldos. Nors panevėžiečiai šiek tiek vėlavo, LERB gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius ir keletas papiliečių kantriai laukė ir pamaldos prasidėjo tik visiems susirinkus. Išklausėme  kunigo pamokslą, o giedoti padėjo Biržų ev. reformatų parapijos vargonininkė Jūratė  Duderienė.

Skaityti daugiau...

Kapinių šventė Šilaičiuose ir sutuoktuvės bažnyčioje

Sigita Audickienė

Liepos 25-ą panevėžiečiai rinkosi į Šilaičių kapinių šventę. Pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Malda ir giesme šlovinome Viešpatį, klausėmės Homilijos, kviečiančios susimąstyti apie gyvenimo trapumą. Dėkojome už tą malonę, kurią davė Dievas gyvenant, bendraujant su Viešpaties Amžinybėn jau išėjusiais artimaisiais, palaidotais šiose ir kitose kapinėse.

Skaityti daugiau...

Turininga diena Panevėžio parapijoje

Donatas Skiauteris

Sekmadienį, birželio 13-ąją, Panevėžio ev. reformatų parapijoje buvo turininga diena. Vienuoliktą valandą susirinkome Panevėžio Kristaus Karaliaus kapinėse tradicinei Kapų šventei. Prieš šventę diskutavome, kad sinoptikai žada lietų 12 ar 13 val. Kaip tik spėsim, – kalbėjome.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376