Iškilmingos Kalėdų Sekmadienio pamaldos gruodžio 25 d., pradžia 12:00 val. Švęsime Viešpaties Vakarienę.
 
Įprastai evangelikų reformatų pamaldų pradžia 14:00 val. kiekvieno mėnesio II ir IV sekmadienį
Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje, Ukmergės g. 29.
Pamaldos transliuojamos Facebook Vilniaus, Kauno ir Biržų parapijų paskyrose. 
  
*   *   *   *   *   *   * 
 
Valdybos pirm. - Petras Romualdas Puodžiūnas tel.: (8-610) 04399; (8-45) 432952

Iždininkė - Irena Skiauterytė tel.: (8-617) 99268

Parapijos admin. - kun. Raimondas Stankevičius tel.: (8-655) 43678

 
Aukojimas bankiniu pavedimu:
PANEVĖŽIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ PARAPIJA
UKMERGĖS G. 29, 35177, Panevėžys, Lietuva
Kodas 1920088035
Bankas: SWEDBANK AB
Sąskaita LT19 7300 0100 0238 2325

 


Pamaldos prie memorialo žuvusiems partizanams Papilyje ir Viešpaties dienos pamaldos Panevėžyje

Irena Skiauterytė

Rugpjūčio 21 d., gražų vasaros pabaigos šeštadienį, grupelė panevėžiečių vyko į Papilį.Tokiu metu kasmet pagerbiami Papilyje palaidoti nužudyti to krašto partizanai, laikomos pamaldos. Nors panevėžiečiai šiek tiek vėlavo, LERB gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius ir keletas papiliečių kantriai laukė ir pamaldos prasidėjo tik visiems susirinkus. Išklausėme  kunigo pamokslą, o giedoti padėjo Biržų ev. reformatų parapijos vargonininkė Jūratė  Duderienė.

Skaityti daugiau...

Kapinių šventė Šilaičiuose ir sutuoktuvės bažnyčioje

Sigita Audickienė

Liepos 25-ą panevėžiečiai rinkosi į Šilaičių kapinių šventę. Pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Malda ir giesme šlovinome Viešpatį, klausėmės Homilijos, kviečiančios susimąstyti apie gyvenimo trapumą. Dėkojome už tą malonę, kurią davė Dievas gyvenant, bendraujant su Viešpaties Amžinybėn jau išėjusiais artimaisiais, palaidotais šiose ir kitose kapinėse.

Skaityti daugiau...

Turininga diena Panevėžio parapijoje

Donatas Skiauteris

Sekmadienį, birželio 13-ąją, Panevėžio ev. reformatų parapijoje buvo turininga diena. Vienuoliktą valandą susirinkome Panevėžio Kristaus Karaliaus kapinėse tradicinei Kapų šventei. Prieš šventę diskutavome, kad sinoptikai žada lietų 12 ar 13 val. Kaip tik spėsim, – kalbėjome.

Skaityti daugiau...

Sekminių šventė Panevėžio parapijoje

Sekminės, Sekminės..., pakili Panevėžio evangelikų reformatų parapijos šventė Liuteronų bažnyčioje. Su gražia giesme Balti žiedai parapijiečiai pasitiko LERB generalinį superintendentą, Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratorių, kunigą Raimondą Stankevičių. Pamoksle kun. R. Stankevičius pažymėjo, kad pirmąsias Sekmines, kai Šventoji Dvasia palaimino Apaštalų surinkimą Jeruzalėje, galima laikyti krikščionių Bažnyčios pradžia – įkūrimu. Nuo tada įsitvirtino ir krikščioniška Dievo Trejybės samprata – Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Skaityti daugiau...

Dievo žodžiu dalinosi Sinodo lektorius Vaidotas Ickys

Šių metų gegužės 9 d. Panevėžio reformatams sekmadienio pamaldas laikė ir Dievo žodžiu dalinosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo lektorius Vaidotas Ickys, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė.

Pamaldose dalyvavo 17 parapijiečių ir jų svečių. Džiugu, kad kartu su gerb. lektoriumi Vaidotu drauge atvyko ir Jo šeima.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376