III–jo sekmadienio po Velykų pamaldos Panevėžyje

Gegužės 8 dieną Panevėžio evangelikų reformatų parapijoje šventėme sekmadienio pamaldas, kurias laikė LERB vicesuperintendentas kunigas Tomas Šernas. Išklausėme labai aktualų ir atliepiantį mūsų laikmetį pamokslą apie žmogaus išdidumą, savęs išaukštinimą ir kur tai gali nuvesti.

Žmonės yra kaip tos avys, kurios, neturėdamos piemens, neišvengiamai papuls į bėdą, ar net pražus. Pasikliaudami savo Viešpačiu, kuris yra tikras mūsų Ganytojas, mes randame tiesos kelią. Pasikliaudamas vien tik savimi, žmogus iš savo išdidumo ima kurti sau stabus, užmiršdamas savo dvasios Įkvėpėją ir tai, kad išdidumas eina sunaikinimo priekyje.

Daugelis klausia:“Kaip Dievas gali leisti karą, jo baisybes?“  Dievas neleidžia karo. Karą sukelia žmogus, kuris kaip ta avis be piemens eina į pražūtį. Kurie gyvena pagal kūną – gyvena kūniškai, o kurie pagal dvasią – dvasiškai.  Ieškokime Viešpaties. Toks buvo kunigo Tomo Šerno palinkėjimas pamokslo pabaigoje.

Parapijiečiai su meile sveikino kunigą Tomą Šerną su Jo garbingu Jubiliejiniu (nors ir neseniai praėjusiu) Gimtadieniu, įteikė gėlių ir atmintuką su Panevėžio evangelikų reformatų Kronika  nuo parapijos  įsikūrimo pradžios 1988m.iki šių dienų. Visa tai užfiksuota nuotraukose,straipsniuose nenuilstančios parapijietės Palmyros Griciūnienės pastangomis. Didelį darbą atliko ir vienas iš parapijos seniūnų Donatas Skiauteris, kuris tvarkė, sistemino turimą medžiagą ir įrašė ją į skaitmenines laikmenas.

Nemažas būrys parapijiečių po pamaldų šiltai bendravo su kunigu Tomu Šernu prie agapės stalo.

Namo skirstėmės dėkingi už išmintingus ir pamokančius kunigo Tomo pamokslo žodžius, už tai, kad turime galimybę drauge susirinkti ir šlovinti Viešpatį.

Irena Skiauterytė
Nuotraukos autorės
 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376