Iškilmingos Kalėdų Sekmadienio pamaldos gruodžio 25 d., pradžia 12:00 val. Švęsime Viešpaties Vakarienę.
 
Įprastai evangelikų reformatų pamaldų pradžia 14:00 val. kiekvieno mėnesio II ir IV sekmadienį
Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje, Ukmergės g. 29.
Pamaldos transliuojamos Facebook Vilniaus, Kauno ir Biržų parapijų paskyrose. 
  
*   *   *   *   *   *   * 
 
Valdybos pirm. - Petras Romualdas Puodžiūnas tel.: (8-610) 04399; (8-45) 432952

Iždininkė - Irena Skiauterytė tel.: (8-617) 99268

Parapijos admin. - kun. Raimondas Stankevičius tel.: (8-655) 43678

 
Aukojimas bankiniu pavedimu:
PANEVĖŽIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ PARAPIJA
UKMERGĖS G. 29, 35177, Panevėžys, Lietuva
Kodas 1920088035
Bankas: SWEDBANK AB
Sąskaita LT19 7300 0100 0238 2325

 


Viešpaties dienos pamaldos po Velykų Panevėžyje

Visi nekantraudami laukiame švenčių, o sulaukus dar kartą suvokiame, kaip greitai jos pralekia, pasibaigia ir vėl gyvenimas eina įprastu taku… Rodos, tik ką praėjo džiugios Velykų šventės, kurios kiekvieno krikščionio širdyse paliko pakylėtas akimirkas, nes džiaugėmės Kristaus prisikėlimu. Panevėžiečiai džiaugėmės  taip gausiai į Velykų pamaldas susirinkusiais parapijiečiais ir jų svečiais.

Skaityti daugiau...

Velykų pamaldos Panevėžio parapijoje

Kiekvienais metais švenčiame  gražiausią Metų šventę – Velykas – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę. Velykų rytas išaušo saulėtas, tad ir gamtoje, ir širdyje -  tikras pavasaris. Plačiai po pasaulį nuaidėjo Velykų varpai, džiaugiasi siela, kad Dievas laimėjo, pragaras krito ir Jis spindi kaip saulė, aukštai laikydamas Pergalės ženklą. Kada saulutė artinosi prie vidurdienio, išties, širdis džiaugėsi, kad taip gausiai į pamaldas susirinko  parapijiečių ir jų svečių.

Skaityti daugiau...

Sekmadienio pamaldos ir ataskaitinė Sesija Panevėžio parapijoje

2022 m. kovo 27 dieną Panevėžio evangelikų reformatų parapijoje vyko sekmadieninės pamaldos, kurias laikė katechetas Holger Lahayne. Pamaldose dalyvavo  15 parapijiečių.

Po pamaldų įvyko metinė ataskaitinė Sesija, kurią katechetas pradėjo malda. Darbotvarkės klausimai: seniūnų valdybos pirmininko metinė ataskaita, revizijos komisijos ataskaita,delegatų rinkimai į 2022 m. birželio mėn. 25 – 26 d. eilinį Sinodą Biržuose. 

Skaityti daugiau...

Panevėžiečių išvyka į Dubingius

Irena Skiauterytė

Rugsėjo 4 dieną ant Dubingių piliakalnio, kur anksčiau stovėjo kunigaikščių Radvilų įkurta, o vėliau atstatyta evangelikų reformatų bažnyčia, vietovėje, kuri laikoma Radvilų tėvonija, įvyko evangelikų reformatų pamaldos, skirtos Reformacijos Lietuvoje pradininkams kunigaikščiams Radviloms prisiminti.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376