Velykos, Velykos... nutirpo sieloj sniegas...

Linksminkis žeme,džiaukis žmonija,
Naujas jau rytas teka skaistus.
Skamba pasauly jau aleliuja,
Sklinda per kaimus, klonius, laukus.

Šia džiaugsminga giesme, šlovinančia Kristaus prisikėlimą, prasidėjo Velykų sekmadienio pamaldos Panevėžio ev. reformatų parapijoje.

Šventines pamaldas laikė LERB gen. superintendentas, Panevėžio parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius. Džiaugiamės, kad nors per visas Didžiąsias šventes susirenka daugiau parapijiečių nei eiliniais sekmadieniais. Pasveikinę vieni kitus su nuostabia Velykų švente, gyvame tikėjime galėjome šlovinti Viešpatį, Jo prisikėlimą, švęsti Pergalės prieš mirtį  ir nuodėmę dieną.

Visi susikaupę išklausėme 10 Dievo Įsakymų, atgailos malda prašėme Dievo atleidimo.

Kunigo pamokslas dar kartą priminė apie tas baisias valandas, kai Jėzus kankinosi ant kryžiaus ir mirė, kad atpirktų mūsų nuodėmes.  Apie tai, kaip trys moteriškės, atėjusios prie Jėzaus kapo ir ten neradusios Jo kūno bei išgirdusios angelo balsą, negalėjo patikėti tokiu stebuklu ir baisiai išsigando. Mums nebereikia nepaprastai stebėtis ar nuogąstauti. Mes iš tiesų žinome, kad Jėzus prisikėlė ir kiekvienais metais per Velykas mes džiaugiamės ir švenčiame Jo Prisikėlimą.
Beveik visi parapijiečiai ėjo prie Dievo stalo  - švęsti  Viešpaties Vakarienę.   

Dėkojame už sveikinimus Velykų proga, kuriuos perdavė kun. R. Stankevičius, o  pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas perskaitė sveikinimus nuo Panevėžio ev. liuteronų parapijos ir nuo mūsų parapijos seniūnų Valdybos.
Šventines pamaldas baigėme giedodami giesmę „Ačiū Tau, Viešpatie“.
Pastiprinti dvasiškai, skubėjome namo švęsti Velykų kartu su artimaisiais.

Tekstas ir foto Irenos Skiauterytės

 

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376