Sekminės Panevėžio parapijoje

Palmyra Griciūnienė

Sulaukėme Sekminių – Bažnyčios gimtadienio ir Šventosios Dvasios atsiuntimo šventės. Gamta džiugino mus šilta besibaigiančio pavasario sekmadienio diena, bet tik dalis parapijiečių atskubėjo į šventines pamaldas.

Pirmiausia  choristai parepetavo Sekminių giesmes,  sulaukėme LERB gen. superintendento, parapijos administratoriaus kun. Raimondo Stankevičiaus. Džiaugiamės, kad  į pamaldas kartu atvyko ir  žmona Džiuljeta.

Pamaldas pradėjome giesme Balti žiedai. Klausėmės Dievo Žodžio, kunigo pamokslo, kuriame labai nuoširdžiai buvo kalbama apie tai, kada atsirado reformatai? Ar tada, kai Martynas Liuteris paskelbė tezes, o gal Ulricho Cvinglio apmąstymų apie Bažnyčios reformą laike... Deja, tai buvo gerokai anksčiau – siekiant reformatoriškai mąstančius žmones sugrąžinti prie krikščionybės ištakų. Šiandieną turime melsti Dievą, kad per Šventąją Dvasią sustiprintų mūsų tikėjimą, – taip pamoksle kalbėjo kunigas.

Beveik visi pamaldose dalyvavę parapijiečiai šventėme Viešpaties Vakarienę.  Gaila, kad Sekminių pamaldose dalyvavo jų daug mažiau, nei per Velykų šventę. Galbūt, kai kuriems rūpėjo daugiau kasdieniai dalykai šiek tiek vėluojančio pavasario darbai.... Bet  juk per Sekmines mes švenčiame išskirtinę šventę, ir šią šventę mums paruošė pats Viešpats per patį sodų žydėjimą... Dangiškasis Tėvas mums atsiuntė Mokytoją, Globėją ir Guodėją, Tėvas atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri mums suteikia jėgų, mus moko ir guodžia.

Pamaldų pabaigoje visi pagiedojome jau tradicine tapusią giesmę Valdove Didis, kuri  kviečia dar kartą permąstyti Didžiojo Valdovo galybę.

Po pamaldų pasilikome agapei, kurios metu iš širdies pasidalijome prisiminimais, pasidžiaugėme nuoširdžia bendryste. Atsisveikindami palinkėjome vieni kitiems Dievo vedimo.

Iki susitikimo Kapinių šventėje birželio 11 – dieną.

  

 

Foto Irenos Skiauterytės

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376