Viešpaties dienos pamaldos po Velykų Panevėžyje

Visi nekantraudami laukiame švenčių, o sulaukus dar kartą suvokiame, kaip greitai jos pralekia, pasibaigia ir vėl gyvenimas eina įprastu taku… Rodos, tik ką praėjo džiugios Velykų šventės, kurios kiekvieno krikščionio širdyse paliko pakylėtas akimirkas, nes džiaugėmės Kristaus prisikėlimu. Panevėžiečiai džiaugėmės  taip gausiai į Velykų pamaldas susirinkusiais parapijiečiais ir jų svečiais.

Po savaitės, balandžio 24-ąją, vyko pirmosios Viešpaties dienos po Velykų pamaldos, kurias laikė parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius, giesmes giedojome akomponuojant Reginai Gabrėnienei. Deja, po savaitės į pamaldas atvyko tik 11 parapijiečių. Žinoma, galime nuoširdžiai melstis tiek bažnyčioje, tiek namuose ir būsime tikri Jo mokiniai, nors dėl tam tikrų priežasčių dalis žmonių lankosi bažnyčioje tik tam tikromis progomis, nors nuoširdžiai atgailauja ir meldžiasi namuose.

Išklausius Dievo Žodžio, kunigas pakvietė visus Atgailos maldai, kreipdamasis į mielą ir brangų Viešpatį, kad Jis išklausytų mus slegiančias kaltes, kada mes stovėdami Jo akivaizdoje išpažįstame, jog nemylėjome Viešpaties visa savo širdimi ir jėgomis, nemylėjome ir savo artimo kaip savęs paties, užmiršome Jį garbinti savo laimės valandose... Nuoširdžiai pagiedoję Atgailos giesmę, klausėmės  apmąstančio Viešpaties žodžius kunigo pamokslo. Kartu su visa krikščionija girkime Viešpatį, tik Jame matydami savo prasmę, garbę ir viltį. Jėzaus Kristaus šviesa ir viltis, kad pripildytų jūsų širdis.

Pamokslo metu buvo daug cituojamas Reformatų Bažnyčios tėvas, didysis teologas Jonas Kalvinas, bandėme suprasti, kaip svarbu pažinti Dievą ir taip pat labai svarbu pažinti Jo kūrinį – žmogų.

Giedojome ir šlovinome Viešpatį aukomis.

Po pamaldų parapijos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas pasveikino  parapijos aktyvistę, revizijos komisijos pirmininkės pavaduotoją Palmyrą Taučikienę garbingo Jubiliejinio gimtadienio proga, pagiedojome giesmę Sveikiname Jus širdingai, Jubiliatė tarė padėkos žodį, pasižadėjo ir toliau aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime.

Tradicinėje Agapėje, kurią kun. R. Stankevičius pradėjo malda, bendravome, diskutavome, vaišinomės Jubiliatės šakočiu karšta kava ir arbata.

Palmyra Griciūnienė
Foto Irenos Skiauterytės

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376