Pasaulinė Reformatų Bendrija

2017 metų birželio mėn. Biržuose eiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime kanonu V buvo priimtas sprendimas įstoti į Pasaulinę Reformatų Bendriją (WRF). 

Pasaulio Reformatų Bendrija  susikūrė 2000 m. spalio 24 d., apsijungus Pasaulinei Reformatų Bažnyčių Bendrijai ir Tarptautinei Reformatų Bendrijai.

Pasaulinę Reformatų Bažnyčių Bendriją (WFRC) 1994 m. buvo įkūrusios Presbiterionų Bažnyčia Amerikoje, Nacionalinė Presbiterionų Bažnyčia Meksikoje ir Brazilijos Presbiterionų Bažnyčia, taip pat bažnyčios narės, daugiausia iš Lotynų Amerikos šalių ir Indijos, Rytų Afrikos ir Jungtinių Valstijų.

Tarptautinė Reformatų Bendrija (IRF) taip pat buvo suformuota 1994 m. reformuotų bažnyčių Indonezijoje, Taivane, Japonijoje ir visoje Azijoje.

Pasaulio Reformatų Bendrija  (PRB) yra tarptautinė institucija ir atstovauja Kalvino pasekėjų Bažnyčioms septyniasdešimt devyniose šalyse.

PRB siekia skelbti pasauliui krikščionišką tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime kaip Viešpaties Suverenumo liudijimą, gelbstint savo žmones per Viešpatį Jėzų Kristų. Šie skirtingų kultūrų ir etninių grupių Viešpaties žmonės yra susivieniję Kristuje. Jie mano, kad Viešpats įgalina išreikšti Bažnyčios vienybę, siekiant bendradarbiavimo susitarimų taikingų ryšių dėka, nes turi tą pačią biblinę, evangelišką ir misionierišką viziją.

PRB yra asocijuota Pasaulinio Evangelikų Aljanso (World Evangelical Alliance – WEA) didžiausios pasaulyje evangelikų organizacijos narė.

PRB doktrinos pagrindas yra:

Senasis ir Naujasis Testamentai, kaip autoritetingas Dievo įkvėptas Žodis be menkiausios klaidos visame kame, ką Šventasis Raštas skelbia;

remiasi istorinio Krikščioniškojo Tikėjimo pagrindais, patvirtindami šiuos Ankstyvosios Bažnyčios visuotinius Išpažinimus: Apaštalinį išpažinimą, Nikėjos išpažinimą ir Chalkedono tikėjimo išdėstymą; 

taip pat kiekvienas PRB narys pripažįsta vieną iš šių istorinių Reformacijos krikščionių Tikėjimo išpažinimų: Prancūziškąjį hugenotų tikėjimo išpažinimą, Belgiškąjį tikėjimo išpažinimą, Heidelbergo Katekizmą, Trisdešimt devynis tikėjimo straipsnius, Antrąjį šveicariškąjį išpažinimą, Dorto sinodo kanonus, Vestminsterio tikėjimo išpažinimą, Londono 1689 m. tikėjimo išpažinimą, Savojos Deklaraciją arba PRB (WRF) tikėjimo patvirtinimą.

PRB aukščiausias organas yra Generalinė Asamblėja, kuri turi būti sušaukta ne rečiau kaip vieną kartą per ketverius metus. Paskutinės tokios Generalinės Asamblėjos buvo sušauktos San Paule, Brazilija – 2015 m. kovo 23-27 dienomis ir Džakartoje, Indonezija – 2019 m. rugpjūčio 8-12 dienomis. Generalinės Asamblėjos metu visi PRB nariai balsuoja dėl pagrindinių organizacijos politikos klausimų ir išrenka PRB Direktorių Valdyba, taip pat aptariami viso pasaulio evangelikų reformatų Bažnyčioms svarbūs klausimai.

Eilinė Pasaulinės Reformatų Bendrijos Generalinė Asamblėja numatyta šiais metais, t .t. 2022 metų spalio 27-30 dienomis Orlando mieste, Florida (JAV). Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai turėtų atstovauti vienas delegatas.

InfoRef_LT

Visas tekstas

Nuoroda į šaltinį: http://wrfnet.org/about/case-statement#affirmations

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376