Bažnyčia išsilaiko iš tikinčiųjų aukų, todėl kviečiame aukoti Bažnyčiai pamaldų metu, maldos namuose esančiose aukų dėžutėse arba bankiniu pavedimu.
Taip pat galima paaukoti tikslinę auką (bankiniame pavedime reikėtų nurodyti, kam norite paaukoti).

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir jos parapijų įvairūs didieji poreikiai:

Vilniaus parapija:

Kauno parapija:

Biržų parapija:

Panevėžio parapija:

Kėdainių parapija:

Švobiškio parapija:

Papilio parapija:

Nemunėlio Radviliškio parapija:

Sinodas:

                            

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9,7)

Rekvizitai paramai ir aukoms:

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192100594

Banko duomenys: Luminor Bank AB

Banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376

Info.Ref_LT