Skultiškių kapinių šventė

Spausdinti
 D.Aukščionienė
Šiauliai
2021-08-15

Pagerbti  giminaičių, pažįstamų, buvusių kaimynų, besiilsinčių Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos Skultiškių kapinaitėse, susirinko nedidelis būrelis, tačiau, be vietos gyventojų, suvažiavo ir iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Šiaulių, Biržų. Pagal Skultiškių kapinių švenčių seną tradiciją, įėjimo vartai buvo papuošti ąžuolų vainiku.

Laukėme kunigo Rimo Mikalausko, tačiau jis negalėjo atvykti, ir mes, susirinkusieji, buvome maloniai nustebinti sulaukę garbaus svečio – Lietuvos evangelikų reformatų gen. superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus bei Biržų vargonininkės Jūratės Dūderienės. 

Džiaugėmės pamaldų nuotaika, gražiomis giesmėmis, kurias giedojome iš vargonininkės kiekvienam šventės dalyviui specialiai paruoštų lankstinukų, paminėjome išėjusius amžinybėn.  O Dievas davė mums gerą orą, nors lietutis vis sukinėjosi aplinkui, tačiau į Skultiškių kapinaites užsukti taip ir neišdrįso...

Pamaldoms pasibaigus, susirinkome ant aukšto Skultiškių kalnelio šalia kapinaičių tradicinei Agapei.  Visi džiaugėmės bendryste, prisimindami savo jaunystės laikus, vykusius reformatų jaunimo susibūrimus Kaune, Adelės ir Jurgio Pavinkšnių namuose ir pan. Įvairiais klausimais ir šių dienų aktualijomis dalinosi ir gen. superintendentas, o Rita Užolaitė-Dagienė pasidalino prisiminimais apie šiose kapinaitėse vykdavusias Kapinių šventes ir sovietų okupacijos metais. Savo prisiminimus paįvairino to laikmečio foto nuotraukomis.

Visų susirinkusių vardu nuoširdžiai dėkojame gen. superintendentui Raimondui Stankevičiui, vargonininkei Jūratei Dūdereinei už padovanotą gražią popietę, ramybės ir prisiminimų kalnelyje....