D.Aukščionienė
Šiauliai
2021-08-15

Pagerbti  giminaičių, pažįstamų, buvusių kaimynų, besiilsinčių Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos Skultiškių kapinaitėse, susirinko nedidelis būrelis, tačiau, be vietos gyventojų, suvažiavo ir iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Šiaulių, Biržų. Pagal Skultiškių kapinių švenčių seną tradiciją, įėjimo vartai buvo papuošti ąžuolų vainiku.

Laukėme kunigo Rimo Mikalausko, tačiau jis negalėjo atvykti, ir mes, susirinkusieji, buvome maloniai nustebinti sulaukę garbaus svečio – Lietuvos evangelikų reformatų gen. superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus bei Biržų vargonininkės Jūratės Dūderienės. 

Džiaugėmės pamaldų nuotaika, gražiomis giesmėmis, kurias giedojome iš vargonininkės kiekvienam šventės dalyviui specialiai paruoštų lankstinukų, paminėjome išėjusius amžinybėn.  O Dievas davė mums gerą orą, nors lietutis vis sukinėjosi aplinkui, tačiau į Skultiškių kapinaites užsukti taip ir neišdrįso...

Pamaldoms pasibaigus, susirinkome ant aukšto Skultiškių kalnelio šalia kapinaičių tradicinei Agapei.  Visi džiaugėmės bendryste, prisimindami savo jaunystės laikus, vykusius reformatų jaunimo susibūrimus Kaune, Adelės ir Jurgio Pavinkšnių namuose ir pan. Įvairiais klausimais ir šių dienų aktualijomis dalinosi ir gen. superintendentas, o Rita Užolaitė-Dagienė pasidalino prisiminimais apie šiose kapinaitėse vykdavusias Kapinių šventes ir sovietų okupacijos metais. Savo prisiminimus paįvairino to laikmečio foto nuotraukomis.

Visų susirinkusių vardu nuoširdžiai dėkojame gen. superintendentui Raimondui Stankevičiui, vargonininkei Jūratei Dūdereinei už padovanotą gražią popietę, ramybės ir prisiminimų kalnelyje....

 

 

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas