Sekminės, Sekminės..., pakili Panevėžio evangelikų reformatų parapijos šventė Liuteronų bažnyčioje. Su gražia giesme Balti žiedai parapijiečiai pasitiko LERB generalinį superintendentą, Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratorių, kunigą Raimondą Stankevičių. Pamoksle kun. R. Stankevičius pažymėjo, kad pirmąsias Sekmines, kai Šventoji Dvasia palaimino Apaštalų surinkimą Jeruzalėje, galima laikyti krikščionių Bažnyčios pradžia – įkūrimu. Nuo tada įsitvirtino ir krikščioniška Dievo Trejybės samprata – Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Su Jėzaus Kristaus įsteigtos Šventosios Vakarienės sakramento patarnavimu parapijos surinkimui, kun.R.Stankevičius užbaigė šias šventines pamaldas, palaimindamas parapijiečius Senojo Testamento kunigo Aarono žodžiais.

Po pamaldų, parapijos pirmininkas kurt.P.R.Puodžiūnas pasveikino parapijietę Birutę Aleknavičienę su garbingu  85-erių  metų Jubiliejumi, o parapijiečiai pagiedojo giesmę Sveikiname Jus širdingai. Sekminių pamaldos buvo baigtos giesme Ačiū, Tau Viešpatie.

Grupelė parapijiečių, dalyvavusių pamaldose, pasiliko Agapėje. Vaišinomės Birutės jubiliejiniu tortu ir džiaugėmės, būdami kartu su jau pasveikusiu kunigu ir jo žmona Džiuljeta. Grįžome saulėtą popietę namo, pakylėta siela ir mintimis.

 

Emilis Valkiūnas
2021 m. gegužės 23d.
 {gallery}Parapijos/Panevezio_parapija/2021_Panevezys/2021_Sesija{/galley} rFoto: B. Simonaitienės ir E. Valkiūno