Sekminės, Sekminės..., pakili Panevėžio evangelikų reformatų parapijos šventė Liuteronų bažnyčioje. Su gražia giesme Balti žiedai parapijiečiai pasitiko LERB generalinį superintendentą, Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratorių, kunigą Raimondą Stankevičių. Pamoksle kun. R. Stankevičius pažymėjo, kad pirmąsias Sekmines, kai Šventoji Dvasia palaimino Apaštalų surinkimą Jeruzalėje, galima laikyti krikščionių Bažnyčios pradžia – įkūrimu. Nuo tada įsitvirtino ir krikščioniška Dievo Trejybės samprata – Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Su Jėzaus Kristaus įsteigtos Šventosios Vakarienės sakramento patarnavimu parapijos surinkimui, kun.R.Stankevičius užbaigė šias šventines pamaldas, palaimindamas parapijiečius Senojo Testamento kunigo Aarono žodžiais.

Po pamaldų, parapijos pirmininkas kurt.P.R.Puodžiūnas pasveikino parapijietę Birutę Aleknavičienę su garbingu  85-erių  metų Jubiliejumi, o parapijiečiai pagiedojo giesmę Sveikiname Jus širdingai. Sekminių pamaldos buvo baigtos giesme Ačiū, Tau Viešpatie.

Grupelė parapijiečių, dalyvavusių pamaldose, pasiliko Agapėje. Vaišinomės Birutės jubiliejiniu tortu ir džiaugėmės, būdami kartu su jau pasveikusiu kunigu ir jo žmona Džiuljeta. Grįžome saulėtą popietę namo, pakylėta siela ir mintimis.

 

Emilis Valkiūnas
2021 m. gegužės 23d.
 {gallery}Parapijos/Panevezio_parapija/2021_Panevezys/2021_Sesija{/galley} rFoto: B. Simonaitienės ir E. Valkiūno
 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas