Baigiantis vasarai, baigėsi ir evangelikų reformatų kapinių šventės, tradiciškai organizuojamos šiltuoju metų sezonu. Biržų rajone jų būta daugiau nei trisdešimt. Papilio parapijoje – šešiolika, Biržų – devyniolika. Rinktasi ir Švobiškyje bei Salamiestyje (Pasvalio ir Kupiškio r.)

Dėkojo tikintiesiems ir seniūnijoms

Biržų evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas pastebėjo, jog per paskutinius dešimt metų Biržų krašte ir parapijoje gerokai sumažėjo gyventojų. Tačiau į kapinių šventes žmonės renkasi vienodai gausiai – suvažiuoja ne tik iš kitų miestų, bet ir iš užsienio. Dvasininkas nešykštėjo gero žodžio miesto ir kaimų seniūnijoms, kurios visada pasistengia gražiai sutvarkyti kapinių teritorijas. Kunigų žodį vis giliau įsimena ir tikintieji – vis mažiau žmonių ne užcementuoja, plytelėmis užkloja kapavietes, o pasėja veją. Pagal seną evangelišką tradiciją ant paminklų užrašo ne tik artimųjų vardą ir pavardę, bet pažymi ir gimimo bei mirties metus, mėnesį, dieną. Pagirtina kunigas vadino kitą evangelišką vertybę – ant paminklo užrašomą eilutę iš Šventojo Rašto. Pasak kun. Rimo Mikalausko, ir Biblijoje bylojama, jog „jei šitie vaikai nešauks, tai akmenys šauks“.

Ragino atsakingai naudotis Dievo dovanota „kreditine kortele“

Bene gausiausiai ir kasmet į kapinių šventes renkamasi Rinkuškių, Kilučių ir Kubilių kapinėse. Į mažutes Rinkuškių kapinaites ant Širvėnos ežero kranto šiemet suvažiavo daugiau nei šimtas dvidešimt žmonių. Jau tapo tradicija, kad paminėti Amžinybėn iškeliavusių šeimos narių, giminaičių, kaimynų ar draugų ateina ir Romos katalikų tikėjimą išpažįstantys krikščionys. Susirinkusiesiems pamokslavo kunigas Rimas Mikalauskas.

Pamokslautojas prašė atkreipti dėmesį į Apreiškimo knygos eilutes, raginančias šlovinti Viešpatį. Ir tuoj pat pasidžiaugė, jog evangelikai reformatai tą puikiai daro ir kasmet organizuojamose kapinių šventėse, į kurias susirenka ir žilaplaukiai senoliai bei tėveliai, vedini mažučiais vaikais. Rinkuškiuose ne vieno dėmesį atkreipė mergaitė, kuri į šventę atsinešė net savo lėlytę ir ją ant pievutės pasodino „klausytis pamokslo“. Kai kurie tikintieji sakė, jog tai teikia vilties, kad ateityje tokie jauni žmonės ne tik patys nenutols nuo tikėjimo, bet ir savo vaikus mokys mylėti Dievą bei lankyti savo protėvių kapus.

Aiškindamas Apreiškimo knygos eilutes, dvasininkas kalbėjo, jog labai svarbu atkreipti dėmesį į minimas Avinėlio vestuves ir tyra drobe apsivilkusią nuotaką. „Jėzus Kristus mums visiems davė kreditinę kortelę su sąskaita. Jis kviečia į puotą. Mums belieka eiti, eiti į gyvenimą ir apsivilkti teisumo darbais. („Drobė – tai šventųjų teisūs darbai“.) Tačiau žmogui būdinga klysti – jis dažnai susireikšmina, dažnai siekia nuo Dievo garbės „atsipjauti“ sau puikybės. Žmonės, pasak dvasininko, tarsi besparniai angelai, įvesti į gyvo tikėjimo pasaulį, turi nepamiršti šlovinti Visagalį ir jam dėkoti.

Kun. R. Mikalauskas visus kvietė dėkoti ir į Amžinybę išėjusiems artimiesiems už suteiktą gyvenimo dovaną ir kitas dvasines vertybes, kurias esame per juos gavę. Dvasininkas ragino nepamiršti gautomis dovanomis dalintis su visais šalia esančiais.

Gražina Dagytė

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas