Kovo 11 dieną Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti Biržų reformatų bažnyčia buvo sukvietusi bendroms padėkos pamaldoms Biržų miesto ir rajono evangelikus: liuteronus, metodistus, reformatus, sekmininkus.

Šiais metais švenčiant 25-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines Biržuose buvo nuspręsta sukviesti evangelikus į bendras ekumenines pamaldas, kad šventė būtų iškiliau paminėta, bet kartu išliktų jauki, nuoširdi kartu su tikėjimo broliais ir sesėmis. Kovo 11 dieną, 11 valandą – trečiadienį – į reformatų bažnyčią rinkosi seniai tame krašte veikiančių evangelinio tikėjimo bendruomenių žmonės: be šeimininkų – reformatų, liuteronai, su kuriais, pokariu nugriovus liuteronų bažnyčią, daug metų dalytasi Biržų reformatų bažnyčios pastatu, sekmininkai, 2012 m. atšventę šimtmečio jubiliejų, ir metodistai, kurių bendruomenę 1923 m. įkūrė kunigas Oskaras Kaufmanas. Pastarosios dvi Bažnyčios vykdo aktyvią diakoninę veiklą – yra įkūrę sėkmingai dirbančius vaikų dienos centrus.


Jubiliejines Valstybės atkūrimo šventei skirtas pamaldas laikė: reformatų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, liuteronų – puikiai pritapęs Biržuose kun. Juozas Mišeikis ir sekmininkų surinkimo ganytojas – Linas Šnaras.
Pamokslą pasakė kun. Juozas Mišeikis. Sekmininkų dvasininkas Linas Šnaras perskaitė Biblijos eilutes ir pasveikino susirinkusius tikinčiuosius. Pamaldose įprastai evangelikų reformatų liturgijai vadovavo kun. Rimas Mikalauskas. Dėl šeimyninių aplinkybių netikėtai pamaldose nebegalėjo dalyvauti metodistų kun. Giedrius Jablonskas (sveikiname jo šeimą gimus sūnui – Ryčiui!). Maldose dvasininkai dėkojo Dievui už malonę vėl laisvoje šalyje laisvai šlovinti ir tarnauti Viešpačiui. Meldėsi už Biržų rajono esamą ir būsimąją (išrinktąją naujai kadencijai) valdžią, už Lietuvos Vyriausybę, Seimą, Prezidentę. Už taiką Rytų Ukrainoje bei Artimuosiuose Rytuose.

Švęsti padėkos pamaldas ir šlovinti Dievą kartu visiems Biržų evangelikams – iki šiol nebuvo įprasta. Ši idėja kilo Biržų evangelikų reformatų seniūnų tarybos pirmininkui Merūnui Jukoniui, o jai pritarė parapijos klebonas ir seniūnų taryba. Dvasininkai sutarė, kad nuo šiol kiekvienais metais švęsti padėkos pamaldas Kovo 11-ąją Biržų evangelikai rinksis kartu vis kitoje Biržų evangelikų bažnyčioje, laikantis tos bažnyčios evangelikų surinkimo liturgijos.

InfoRef.lt

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas