Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko ekumeninės reformacijos 500 – ųjų metinių minėjimo miesto šventėje pamaldos. Čia dalyvavę skirtingų konfesijų dvasininkai tikintiesiems linkėjo būti žemės druska, kad krikščionių bendruomenės nepradėtų gesti.
Pripažindamas reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 – uosius paskelbė Reformacijos metais.

Reformacija nesibaigė

Pamokslą pamaldų metu pasakė Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios dvasininkas Mindaugas Palionis. „Mes švenčiame reformacijos 500 metų jubiliejų. Labai svarbu prisiminti pradžią ir esmę. Paskleisti švarią žinią, kad Jėzus Kristus, realus asmuo, atėjo į pasaulį ir mirė už mūsų nuodėmes. Jis vienintelis Dievas ir vienintelis tarpininkas. Reformacijos pradininkai grąžino Evangeliją į jos vietą. Vienintelė bažnyčios galva – Jėzus Kristus, autoritetas – Dievo žodis. Bažnyčia visada buvo linkusi arba prisitaikyti prie pasaulio, arba užsisklęsti. Reformacija atnešė žinią – Evangelija yra žinia“, - pamoksle kalbėjo dvasininkas.
Jis pabrėžė, kad prisitaikydama prie pasaulio bažnyčia įsileidžia liberalizmo dvasią. Bažnyčia nėra pastatas. Bažnyčia yra tikintieji, susirinkimas, eklezija.
„Mes, būdami bažnyčioje, esame žemės druska. Jei bažnyčia netenka Dievo žodžio, ją pakeičia kultūra, tradicija, prietarai. Europoje, kuri buvo krikščionybės lopšys, bažnyčios užsidaro, virsta muziejais, kultūros ir meno centrais. Reformacijos tikslas buvo grąžinti bažnyčią prie Šventojo rašto“, - sakė jis.
Pamokslo sakytojas pabrėžė reformacijos svarbą, kai šalia religinio ir dvasinio atsinaujinimo ėjo kultūrinis, rašto atsinaujinimas.
„Kyla klausimas, ar reformacija šiuo metu reikalinga? Žmonės yra tiek pat pagoniški, kiek prieš 500 metų, pilni prietarų, stabų. Stabais tampa muzikos, pasaulio žvaigždės, krepšininkai. Mes linkę rasti stabą, nusidėti. Į komercines televizijas kviečiame burtininkus, raganas, skaitome horoskopus. Viliuosi, kad šiandien reformacija nesibaigė, o tęsiasi su nauja jėga“, - kalbėjo kunigas Mindaugas Palionis.

Skirtingų konfesijų dvasininkų žodis

Pamaldų metu tikintiesiems žodį tarė skirtingų konfesijų dvasininkai. Apaštališkąjį išpažinimą skaitė Romos katalikų atstovas, Biržų dekanas kunigas Algis Neverauskas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, kunigas Tomas Šernas pabrėžė, kad esame europiečiai, tačiau esame be galo subjektyvūs: „Bažnyčia turi mokyti visuomenę apie Kristų, Evangeliją. Tai Europos suklestėjimo pagrindas.“
Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas, kunigas Remigijus Matulaitis sakė, kad biblinis krikščionis yra žmogus, kuris skaito Šventąjį Raštą: „Ką mums daryti toliau praėjus 500 reformacijos metų? Dievo žodis. Tikėjimas, Viltis ir Meilė. Tai pagrindinės pamatinės vertybės.“
Evangelikų liuteronų kunigas Juozas Mišeikis pabrėžė, kad apie reformaciją žinome daug dalykų. Tačiau vienas svarbiausias – mes, bažnyčia, gyvename panašiais laikais, kai buvo pirmųjų krikščionių era. Mes vis labiau jaučiamės mažuma. Vis labiau suvokiame, kas yra krikščionybė – tai ir yra reformacija.
Sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys pabrėžė, jog turime surasti tvirtą pamatą kurti ne tik savo gyvenimą, bet ir amžinybę.


Didelis dėmesys

Į bažnyčioje vykusias ekumenines pamaldas susirinko skirtingų konfesijų tikintieji. Pamaldose dalyvavo politikai, Seimo nariai ir rajono vadovai. Iškilmių metu skambino Jungtinės metodistų bažnyčios varpelių ansamblis. Muzikinius kūrinius atliko Daiva Palionienė ir Sigitas Krasauskas bei sekmininkų bendruomenės nariai. Vargonais profesionaliai grojo Aušra Pačegonytė.
Iškilmingas pamaldas tiesiogiai transliavo Lietuvos nacionalinė televizija.
Po pamaldų visi susirinkusieji buvo pakviesti į bažnyčios šventoriuje surengtas vaišes – agapę.


Jurgita Morkūnienė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas