Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko ekumeninės reformacijos 500 – ųjų metinių minėjimo miesto šventėje pamaldos. Čia dalyvavę skirtingų konfesijų dvasininkai tikintiesiems linkėjo būti žemės druska, kad krikščionių bendruomenės nepradėtų gesti.
Pripažindamas reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 – uosius paskelbė Reformacijos metais.

Reformacija nesibaigė

Pamokslą pamaldų metu pasakė Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios dvasininkas Mindaugas Palionis. „Mes švenčiame reformacijos 500 metų jubiliejų. Labai svarbu prisiminti pradžią ir esmę. Paskleisti švarią žinią, kad Jėzus Kristus, realus asmuo, atėjo į pasaulį ir mirė už mūsų nuodėmes. Jis vienintelis Dievas ir vienintelis tarpininkas. Reformacijos pradininkai grąžino Evangeliją į jos vietą. Vienintelė bažnyčios galva – Jėzus Kristus, autoritetas – Dievo žodis. Bažnyčia visada buvo linkusi arba prisitaikyti prie pasaulio, arba užsisklęsti. Reformacija atnešė žinią – Evangelija yra žinia“, - pamoksle kalbėjo dvasininkas.
Jis pabrėžė, kad prisitaikydama prie pasaulio bažnyčia įsileidžia liberalizmo dvasią. Bažnyčia nėra pastatas. Bažnyčia yra tikintieji, susirinkimas, eklezija.
„Mes, būdami bažnyčioje, esame žemės druska. Jei bažnyčia netenka Dievo žodžio, ją pakeičia kultūra, tradicija, prietarai. Europoje, kuri buvo krikščionybės lopšys, bažnyčios užsidaro, virsta muziejais, kultūros ir meno centrais. Reformacijos tikslas buvo grąžinti bažnyčią prie Šventojo rašto“, - sakė jis.
Pamokslo sakytojas pabrėžė reformacijos svarbą, kai šalia religinio ir dvasinio atsinaujinimo ėjo kultūrinis, rašto atsinaujinimas.
„Kyla klausimas, ar reformacija šiuo metu reikalinga? Žmonės yra tiek pat pagoniški, kiek prieš 500 metų, pilni prietarų, stabų. Stabais tampa muzikos, pasaulio žvaigždės, krepšininkai. Mes linkę rasti stabą, nusidėti. Į komercines televizijas kviečiame burtininkus, raganas, skaitome horoskopus. Viliuosi, kad šiandien reformacija nesibaigė, o tęsiasi su nauja jėga“, - kalbėjo kunigas Mindaugas Palionis.

Skirtingų konfesijų dvasininkų žodis

Pamaldų metu tikintiesiems žodį tarė skirtingų konfesijų dvasininkai. Apaštališkąjį išpažinimą skaitė Romos katalikų atstovas, Biržų dekanas kunigas Algis Neverauskas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, kunigas Tomas Šernas pabrėžė, kad esame europiečiai, tačiau esame be galo subjektyvūs: „Bažnyčia turi mokyti visuomenę apie Kristų, Evangeliją. Tai Europos suklestėjimo pagrindas.“
Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas, kunigas Remigijus Matulaitis sakė, kad biblinis krikščionis yra žmogus, kuris skaito Šventąjį Raštą: „Ką mums daryti toliau praėjus 500 reformacijos metų? Dievo žodis. Tikėjimas, Viltis ir Meilė. Tai pagrindinės pamatinės vertybės.“
Evangelikų liuteronų kunigas Juozas Mišeikis pabrėžė, kad apie reformaciją žinome daug dalykų. Tačiau vienas svarbiausias – mes, bažnyčia, gyvename panašiais laikais, kai buvo pirmųjų krikščionių era. Mes vis labiau jaučiamės mažuma. Vis labiau suvokiame, kas yra krikščionybė – tai ir yra reformacija.
Sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys pabrėžė, jog turime surasti tvirtą pamatą kurti ne tik savo gyvenimą, bet ir amžinybę.


Didelis dėmesys

Į bažnyčioje vykusias ekumenines pamaldas susirinko skirtingų konfesijų tikintieji. Pamaldose dalyvavo politikai, Seimo nariai ir rajono vadovai. Iškilmių metu skambino Jungtinės metodistų bažnyčios varpelių ansamblis. Muzikinius kūrinius atliko Daiva Palionienė ir Sigitas Krasauskas bei sekmininkų bendruomenės nariai. Vargonais profesionaliai grojo Aušra Pačegonytė.
Iškilmingas pamaldas tiesiogiai transliavo Lietuvos nacionalinė televizija.
Po pamaldų visi susirinkusieji buvo pakviesti į bažnyčios šventoriuje surengtas vaišes – agapę.


Jurgita Morkūnienė

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction