Ekumeninės pamaldose Biržuose

 

Šiaurės rytai

Sausio 20 d. vakare Biržų jungtinėje metodistų bažnyčioje buvo šilta. Čia į ekumenines pamaldas rinkosi Biržų rajone veikiančių krikščioniškų Bažnyčių nariai.

Šiais metais bendras Biržų miesto krikščionių pamaldas inicijavo Biržuose neseniai tarnauti pradėjęs Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Andrus Kask.

Nors Biržų Švento Jono Krikštytojo katalikų bažnyčios klebonas, kunigas Algis Neverauskas kalbėjo paskutinis iš kunigų, jo žodžiai susirinkusiems įvairių bendruomenių nariams ir kunigams krito į širdį. „Prašau visų jūsų atleidimo už tai, ką katalikai Biržų mieste padarė bloga. Pykčiu, nesantaika, apkalbomis, net muštynėmis. Prašau jūsų atleidimo – ir atskirų bendruomenių, ir kiekvieno iš jūsų. (…) Tik taikioje širdyje gali gyventi Dievas, meilė“, - kalbėjo kunigas Algis Neverauskas. „Norint gyventi širdimi, kuri būtų pilna Dievo šlovinimo, negalima gyventi kartu be taikos, atleidimo, susitaikymo. Mes galime kalbėti apie daug ką, kas mus jungia. Bažnyčią – Kristaus kūną – sudarome mes. Per nuodėmę ateina susiskaldymas. Popiežius, pradėdamas trečią tūkstantmetį, prašė atleidimo už bažnyčios tarnų nuodėmes, kurios padarė daug skriaudos pasauliui. Kol mes jausimės, kad aš esu teisesnis, kad mano bažnyčia davė daugiau šviesos, tuo labiau būsime susiskaldę“, - kalbėjo kunigas Algis Neverauskas.

„Pasaulyje yra daug pykčio ir nėra meilės. Bažnyčia turi raktą, kad to nebūtų“, - pamaldų metu tvirtino Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Andrus Kask.

„Kaip ir šeimoje, mes turime skirtumų. Seniau jie užkliūdavo. Dievas toks galingas, kad skirtumą paverčia privalumu. Jei mes nesistumdome, o bėgame šalia vieni kitų, bėgame Dievo garbei“, - kalbėjo Biržų evangelikų reformatų bažnyčios klebonas kunigas Rimas Mikalauskas. Biržų evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis sakė, kad, kai jo paklausia, kaip jis gyvena, ir jei jis atsako, kad gerai, žmonės tarsi nebeturi su juo apie ką kalbėti.

„Ką reiškia džiaugtis? Į besidžiaugiantį žmogų žiūrime kreivai. Laikraščiuose, televizijoje blogai, kaimynams blogai. Bet yra maži dalykai, dėl ko aš džiaugiuosi. Aš gyvenu dėl Kristaus. Gyvenu ne tam, kad ką nors įrodyčiau. Galiu turėti daugybę diplomų, bet, jei neturėsiu meilės, būsiu niekas. Gyvename čia, kur randame tuos, su kuo einame tikėjimo keliu“, - kalbėjo kunigas Juozas Mišeikis. Susirinkusiems jis linkėjo nebijoti būti mažutėliais, bet eiti Kristaus keliu.

Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčios pastorius Linas Šnaras siūlė melstis už neseniai Biržuose tarnaujančius kunigą Andrų Kask ir jo žmoną, kurių širdyse yra gilus tikėjimas. „Mes susirenkame maldai ne tam, kad pasižiūrėtume vieni į kitus. Mes susirenkame vieningai melstis už šį miestą, poreikius, valdžias, supantį pasaulį. Kai kvietėme džiaugtis – visų pirma turime gyventi su Viešpačiu. Labai svarbu suprasti, kad su juo gyventi ir kažką apie Jį girdėti – labai skirtingi dalykai“, - kalbėjo pastorius Linas Šnaras.

Skirtingų bendruomenių nariai kartu pakiliai giedojo Aukščiausiąjį šlovinančias giesmes. Baigiantis pamaldoms jų dalyviai vieni kitiems palinkėjo ramybės. Susirinkusieji į namus neskubėjo ir vaišinosi metodistų bendruomenės narių bei VšĮ „Pagalbos centras“ paruoštomis vaišėmis.

Parengta pagal laikraščio „Šiaurės rytai“ 2018-01-25 išspausdinto
Jurgitos Morkūnienės straipsnio informaciją

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376