Laikytis kartu dėkojant už laisvę

Šiaurės rytai

Jurgita Morkūnienė

„Tauta – daug širdžių, jausmų, tikėjimo. Kas padės tautai būti vieningai? Kad išsaugotum laisvę, kartais priklauso nuo mūsų, kartais ne. Todėl svarbiausia laikytis kartu dėkojant už laisvę.“

Tokiais Biržų jungtinės metodistų bažnyčios kunigo Andrus Kask žodžiais Vasario 16–ąją, Valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių dieną, prasidėjo ekumeninės pamaldos. Jos buvo surengtos Biržų sekmininkų bažnyčioje. Skirtingų religinių bendruomenių tikintieji noriai rinkosi į šiltą bažnyčią. Kai kurie atėjo pasipuošę tautiniais kostiumais, su trispalve simbolika.
„Ši laisvė yra Kristuje. Ši laisvė yra brangiausia. Žmogus gali būti nelaisvas laisvoje šalyje, supančiotas širdimi. Bet gali būti žmogus laisvas labiausiai totalitarinėje visuomenėje“, - kalbėjo kunigas Andrus Kask.

Jam pritarė evangelikų liuteronų kunigas Juozas Mišeikis, pasveikinęs visus susirinkusius su jubiliejiniu šimtmečiu. „Apie žodį Nepriklausomybė kalbame labai ilgai. Tai reiškia nepriklausyti nuo ko nors arba kam nors. Labai sunku suvokti, kad prieš 100 metų daug kas net nesvajojo, jog gali būti laisva valstybė ir žmogus. Žmogus – ne daiktas. Jis nepriklauso niekam. Mes kiekvienas galim priklausyti organizacijai, miesto bendruomenei, tautai, bažnyčiai. Bet tai yra labai didelis skirtumas tarp primestos priklausomybės ir tikros“, - kalbėjo J. Mišeikis.
Jis džiaugėsi, kad prieš 100 metų Dievas padovanojo didžiulį stebuklą ir jį reikia vertinti.
„Laisvė nėra paprasta duotybė. Laisvė yra visas mano gyvenimas. Aš galiu ją iššvaistyti arba pasielgti kilmingai dėl kiekvieno ir Viešpaties, kuris man tą laisvę padovanojo“, - sakė evangelikų liuteronų kunigas.

Evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas kalbėjo apie Lietuvos istoriją, kurios viena didžiausių bėdų buvo stabai. Ir vienas blogiausių stabų yra pinigai.
Kunigas kalbėjo apie laisvę, kuri pirmiausia yra atsakomybė.

„Laisvė atgavus Nepriklausomybę prispaudė. Tavo laisvė yra ne nuo ko, o kam? Gyventi, dirbti, uždirbti, valdyti tą kraštą, kurį Dievas patikėjo. Būti laisva visuomene, prisiimti atsakomybę ir užsidėti jungą, kuris yra patogus, nes mano laisvė yra palaiminimas“, - kalbėjo kunigas Rimas Mikalauskas.
Sekmininkų bažnyčios pastorius Linas Šnaras pabrėžė, kad labai svarbu suprasti iki galo, kas ir kur yra ta laisvė.
„Išsilaisvinome teritoriškai. Išėjome, atsiskyrėme ir įsivaizdavome, kad tai yra laisvė. Iš dalies taip, patys tapome savo šeimininkais. Svarbu suvokti, kad laisvė yra giliau, ji prasideda nuo mūsų širdžių. Laisvė turi ateiti nuo dvasinio išsilaisvinimo“, - kalbėjo pastorius Linas Šnaras.

Jis pabrėžė, kad, nors šiandien turime laisvą Lietuvą, reikia labai stipriai melstis, kad išsilaisvintume ne tik teritorijoje, bet ir dvasioje: „Mes visi turim melstis už savo Lietuvą, kraštą. Kad žmonės suvoktų, jog laisvė yra pažinti Kūrėją. Jei jūs pažinsite tiesą, tiesa jus išlaisvins. Te Lietuva atranda tiesą, ir viskas sugrįš, atsistatys.“
Pamaldų metu skambėjo skirtingų bendruomenių giesmės. Buvo meldžiamasi ne tik už laisvę, bet ir už Biržus bei šalį, kurioje gyvename, už bičiuliškas tautas ir tas, kurios mūsų laisvei grasina.
Susirinkusieji pamaldų dalyviai buvo vaišinami kava, arbata ir užkandžiais. Visus sužavėjo šios sekmininkų bendruomenės narių iškeptas Lietuvos formos tortas su trispalve.

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376