Biržų parapijos ūkvedys-varpininkas Algis Jonas Zablackas 1943 06 28 - 2019 01 02

PRO MEMORIA

"Skaudi VIEŠPAČIUI jo ištikimųjų mirtis" (Ps 116) 

Eidamas 76-uosius metus mirė Biržų evangelikų reformatų parapijos ūkvedys - varpininkas
Algis Jonas Zablackas
1943 06 28 - 2019 01 02

Algis Jonas Zablackas gimė 1943 m. birželio 28 d. Biržų rajono,  Žalgirio vienkiemyje, Papilio evangelikų reformatų parapijiečių Alfredo Zablacko ir Matildos Zablackienės Palšytės šeimoje. Buvo vyriausias sūnus, užaugo kartu su jaunesniais dviem broliais ir dviem seserimis. 

Tėvai, nors ir turėjo savo žemės nuosavybę, bet užsiėmė privačiu verslu, prekiavo. Algis Jonas baigė Tauniūnų  pradinę mokyklą, vėliau baigęs Smaliečių septynmetę mokyklą, mokėsi Pandėlio profesinėje mokykloje. Po mokyklos tarnavo kariuomenėje, grįžęs iš jos 1967 m. rugpjūčio 5 dieną susituokė su Irena Zveininkaite. Neakivaizdiniu pabaigė Vabalninko žemės ūkio technikumą, dirbo "Vilties" ir "Tiesos" kolūkiuose, Lyberiškių TŪ  mechaniko, vėliau garažo vedėjo pareigose. 1991 metais atsikėlė arčiau tėviškės į Garjonius ir ūkininkavo paveldėtame ūkyje, dirbo eiguliu Spalviškių girininkijoje, prižiūrėjo Parovėjos seniūnijos žinioje esančias kapines.

2014 metais atsikėlė gyventi į Biržus. Pradėjo tarnauti Biržų evangelikų reformatų parapijoje, ūkvedžio-varpininko pareigose ir jose pagirtinai tarnavo iki klastinga liga pakirto jo jėgas. Nepaisant sveikatos stokos, iki paskutinio atodūsio buvo rūpestingas vyras, tėvas, senelis ir tikėjimo brolis. Savo vaikams, parapijiečiams, diakonijos tarnautojams - pareigingumo, darbštumo ir Bažnyčiai atsidavimo pavyzdys.  Algis Jonas Zabalckas, kartu su žmona Irena,  užaugino dukras Gitaną ir Dainą, sūnų Aidą. Sulaukė 7 vaikaičių.  

 

 

Algio Jono Zablacko kūnas bus pašarvotas sausio 5 dieną, šeštadienį, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje 18 val.

Apsėdų pamaldų pradžia - 18:30 val.

Sausio 6 d. laidotuvių apeigų pradžia, po sekmadienio pamaldų - 12:30 val.

Išlydėjimas 13:00 val. į Šleideriškių evangelikų reformatų kapines.  

Nuoširdi užuojauta žmonai Irutei, dukroms Gitanai ir Dainai, sūnui Aidui, vaikaičiams, broliams ir sesei.

Biržų evangelikų reformatų parapijos tarnautoju vardu
kun. Rimas Mikalauskas

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376