Išėjo Amžinybėn JONAS DAGILIS (1934 05 25 - 2019 05 18)

2019 m. gegužės 18 d., po sunkios, nepagydomos ligos, Amžinybėn iškeliavo publicistas, kraštotyrininkas, reformatas Jonas Dagilis. 2010 metais Šiaurės rytų skaitytojai Jam buvo suteikę Biržų Garbė titulą. Gegužės 25 dieną Jis būtų šventęs 85-erių metų sukaktį...

Jonas Dagilis, dirbdamas vairuotoju, ugniagesiu, turėjo išskirtinį pomėgį: daugiau nei pusšimtį metų rašė, rinko, kaupė medžiagą ne tik apie savo gimtųjų Vinkšninių, Parovėjos kaimų, bet ir viso Biržų krašto istoriją, atsimindavo ir mums primindavo svarbiausias reformatams datas, įvykius, rašydavo apie nusipelniusius Biržams ir Reformatų Bažnyčiai žmones.

Savo turtingoje bibliotekoje buvo sukaupęs Mūsų sparnų, Sėjėjo ir kitų prieškaryje ėjusių laikraščių komplektus. Jis buvo su tais, kurie kritiškai įvertino 1993 metų Reformatų Sinodo darbą ir nesusitaikė su Bažnyčios skaldymu, mėgino per spaudą kalbėtis su tuometine Kolegija – parašė aštrų kritinį straipsnį į respublikinę spaudą Kaip grėbliu per skruzdėlyną, ėmėsi leisti Apmąstymus.

Jono ir Vilgelminos namai Vytauto gatvėje buvo atviri visiems, kam buvo įdomi praeitis, kas rinko ar rašė istorinėmis temomis. Čia lankydavosi poetai, rašytojai, istorikai. Susirašinėjo su išeiviais iš Biržų krašto, kaupė jų prisiminimus, fotografavo, rinko archyvinę medžiagą. Kol jėgos leido, rašė straipsnius, pastabas į Biržų spaudą. 

Savaitę prieš mirtį dar aplankė tėviškėje, Vinkšninių kaime, gimtąją sodybą. Iš jos, būdamas dar vaikas, eidavo į Būginių mokyklą. Tarybinėje armijoje įgijo vairuotojo profesiją, kuri Jį ir 1964 metais sukurtą šeimą su vaistininke Vilgelmina Grynaite maitino. Rašymas į spaudą buvo hobis, ir net tarybinis oficiozas Tiesa yra išspausdinęs Jo straipsnių, o pats vyriausias redaktorius Genrikas Zimanas – padėką atsiuntęs. 

Jonas Dagilis buvo tikras patriotas, savo kraštą mylėjęs ne šūkiais, branginęs jo istoriją, ateičiai palikęs didelį turtą – kraštotyrinę medžiagą, kuria galės naudotis ir semtis išminties ne vienas profesionalus Biržų krašto istorijos tyrinėtojas.

Netekus atidaus Vyro, puikaus Tėvo, mylimo Senelio JONO DAGILIO, nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną Vilgelminą, sūnų Viktorą, vaikaičius Rūtą, Andrių, Luką ir visus Jį mylėjusius bei branginusius.

Alio Balbierio nuotrauka

Vilniaus reformatų žinių leidėjai

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376